dot
dot
หน้าหลัก
dot
bulletข่าวสารจาก สมศ.
bulletสารพันสิ่งที่ควรรู้
bulletวิชาการน่ารู้
dot
DOWNLOND
dot
bulletเครื่องมือผู้ประเมินแกรนด์ฯ
bulletเครื่องมือว่าที่ผู้ประเมินแกรนด์
bulletแผนที่ประเทศไทย
bulletข้อมูลที่พักใกล้สำนักงานแกรนด์ฯ
bulletเอกสาร คู่มือ เครื่องมือ สมศ.
dot
LINK
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสมศ.
bulletสพฐ.
bulletกบข.
bulletคุรุสภา
bulletโรงเรียนในฝัน
bulletสำนักทดสอบทางการศึกษา
bulletสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
bulletก.พ.ร.
dot
แบบกรอกข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
bulletข่าวสารการศึกษาวันนี้


การกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา


ข่าวสารจาก สมศ.

 

๓๖.เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕ กรณีประเมินซ้ำ.pdf

๓๕.รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบเป็นผู้ประเมินภายนอก(เดิม) รอบที่ 2 .pdf

๓๔.รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเป็นผู้ประเมินภายนอก(เดิม).pdf

๓๓.รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อเป็นผู้ประเมินภายนอก(ใหม่) .pdf

๓๒.รายชื่อ และห้องสอบข้อเขียนของผู้ประเมินภายนอก(เดิม) .pdf

๓๑.รายชื่อและห้องสอบของผู้คัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอก(ว่าที่)และผู้ประเมินภายนอกตามโครงการวิจัย สมศ..pdf

๓๐.กำหนดการสอบข้อเขียนและรายชื่อผู้ประเมิน(เดิม) แก้ไขล่าสุด 27-02-59.pdf

๒๙.กำหนดการและรายชื่อผู้ประเมิน(ใหม่) ตามโครงการวิจัย (ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด) 27-02-59 .pdf

๒๘.กำหนดการทดสอบข้อเขียนผู้ประเมิน(เดิม)และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สมศ.รอบสี่.pdf 

๒๗.คุณสมบัติผู้ประเม ินภายนอก(ล่าสุด).pdf

๒๖. ประกาศรายชื่อผู้ประเมินภายนอกที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สมศ. รอบที่สี่.pdf

๒๕.ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สี่ ตัวบ่งชี้ที่ 1 - 11 .pdf

๒๔.ตัวบ่งชี้ การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สี่ ตัวบ่งชี้ที่ 11 - 20 .pdf

๒๓.การปรับผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.pdf

๒๒.รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สี่.pdf

๒๑.รายชื่อผู้ผ่านการรับรองเป็นผู้ประเมินศูนย์พัฒนาเด็ก ครั้งที่ 2/2557 .pdf

๒๐. รับรองผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก ครั้งที่ 1/2557 .pdf

๑๙.หลักเกณฑ์และรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับระยะเวลาการดำเนินงานและการส่งรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก ปีงบประมาณ 2556 .pdf

๑๘.รายชื่อสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ปีงบประมาณ 2557 (เพิ่มเติม) .pdf

๑๗.รับรองผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์พัฒนาเด็ก ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖.pdf

๑๖.รับรองผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖.pdf

๑๕.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2556 .pdf

๑๔.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอก ศูนย์พัฒนาเด็ก ครั้งที่ 1 .pdf

๑๓.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอก ศูนย์พัฒนาเด็ก ครั้งที่ 2 .pdf

๑๒.ประกาศผลการรับรองผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก รุ่นที่ 2 .pdf

๑๑.รายชื่อศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ปีงบประมาณ 2557.pdf

๑๐.ผลการรับรองผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก รุ่น ๑/๒๕๕๖ .pdf

๙.รายชื่อผู้อบรมและกำหนดการอบรมผู้ประเมินศูนย์เด็กเล็ก รุ่น 3 - 5 .pdf

๘.การอบรมเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2556 .pdf

๗.รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอกการศึกษาปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556.pdf

๖.กำหนดการอบรมสัมมนาศูนย์เล็กเด็ก .pdf

๕.รายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556.pdf

๔.รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2556 รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 .pdf

๓. ผลการรับรองผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ ๑ - ๕๖.pdf

๒. รายชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖.pdf

๑.รายชื่อสถานศึกษาพระปริยัติธรรม ที่จะได้รับการประเมินจาก สมศ. ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖.pdfหน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2012 All Rights Reserved.