dot
dot
หน้าหลัก
dot
bulletข่าวสารจาก สมศ.
bulletสารพันสิ่งที่ควรรู้
bulletวิชาการน่ารู้
dot
DOWNLOND
dot
bulletเครื่องมือผู้ประเมินแกรนด์ฯ
bulletเครื่องมือว่าที่ผู้ประเมินแกรนด์
bulletแผนที่ประเทศไทย
bulletข้อมูลที่พักใกล้สำนักงานแกรนด์ฯ
bulletเอกสาร คู่มือ เครื่องมือ สมศ.
dot
LINK
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสมศ.
bulletสพฐ.
bulletกบข.
bulletคุรุสภา
bulletโรงเรียนในฝัน
bulletสำนักทดสอบทางการศึกษา
bulletสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
bulletก.พ.ร.
dot
แบบกรอกข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
bulletข่าวสารการศึกษาวันนี้


การกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา


ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของเว็บไซต์


ค่าตอบแทนผู้ประสานงานและค่าพิมพ์รายงาน ศูนย์พัฒนาเด็ก ระยะ 4article

 

 

 

 

 

เรียนท่านผู้ประเมินแกรนด์ แอสเซสเมนท์

     15 กันยายน 2557   หน่วยประเมินได้โอนเงินค่าตอบแทนผู้ประสานงาน

และค่าพิมพ์รายงานศูนย์พัฒนาเด็ก ระยะที่ 4 ให้ทุกท่านแล้ว

ท่านสามารถตรวจสอบและใช้จ่ายได้ตามอัธยาศัย  

ขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน ที่มุ่งมั่นทำงานคุณภาพให้กับหน่วยฯไว้ ณ ที่นี้

แจ้งเลขสัญญาการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กระยะที่ 4

 

 

 

 

แจ้งข่าวท่านผู้ประเมินแกรนด์ แอสเซสเมนท์

   หน่วยประเมินขอแจ้งเลขที่สัญญาการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กให้ท่านสมาชิก ทั้ง ๑๐ แผน ดังนี้

 

กลุ่มสถานศึกษา

เลขที่สัญญา

เชียงราย 11

1-2557/574

เชียงราย 13

1-2557/575

นครราชสีมา 43

1-2557/576

นครราชสีมา 46

1-2557/577

นครสวรรค์ 16

1-2557/578

นครสวรรค์ 18

1-2557/579

นครสวรรค์ 20

1-2557/580

พิจิตร 13

1-2557/581

สุโขทัย 6

1-2557/582

สุโขทัย 7

1-2557/583

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)article

 

 

 

 


แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สมศ.

    ท่านสามารถศึกษารายละเอียด ตัวบ่งชี้ สมศ. รอบที่สี่นี้ได้ที่ หัวข้อ ข่าวสารจาก สมศ. 

ประกาศเรื่อง  ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) http://www.onesqa.or.th/onesqa/images/status/new.gif

             ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สมศ. ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 17 มิถุนายน 2557 เห็นชอบตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่แล้วนั้น เพื่อให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ หากมีข้อเสนอแนะเพื่อสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับ ข้อความ คำอธิบาย หรือสำนวนภาษา โปรดแจ้งกลับมายังสำนักงาน

ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2557
ทาง
E-Mail : publichearing@onesqa.or.th หรือ โทรสารหมายเลข 0 2216 5044-6 
หรือ ทางไปรษณีย์ที่
             สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
             เลขที่ 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 24
             ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

สรุปผลการจัดจ้างประเมินศูนย์พัฒนาเด็กระยะ 4

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการจัดจ้างประเมินศูนย์พัฒนาเด็กระยะ 4

 หน่วยประเมินแกรนด์ แอสเซสเมนท์ ได้รับมอบหมาย ดังนี้

 

แผนที่

พื้นที่ประเมิน

กลุ่มสถานศึกษา

1.

เชียงราย

กลุ่ม 11

2.

เชียงราย

กลุ่ม 13

3.

นครราชสีมา

กลุ่ม 43

4.

นครราชสีมา

กลุ่ม 46

5.

นครสวรรค์

กลุ่ม 16

6.

นครสวรรค์

กลุ่ม 18

7.

นครสวรรค์

กลุ่ม 20

8.

พิจิตร

กลุ่ม 13

9.

สุโขทัย

กลุ่ม 6

10.

สุโขทัย

กลุ่ม 7

 สำหรับเหตุผลในการไม่รับงานประเมินระยะที่ 5 เนื่องจาก

มีแผนการประเมินจำนวนจำกัดและเป็นพื้นที่ที่ท่านสมาชิกไม่คุ้นเคย

 จึงเรียนมาเพื่อทราบและเตรียมการประเมิน ระยะที่ 4 อย่างมีคุณภาพต่อไป

 

เชิญสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสิน สูงที่สุดในประเทศไทยarticle

 

 

 

 

 

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

   ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธา  สักการะพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  

พระอิริยาบททรงโผนม้าศึก สูงที่สุดในประเทศไทย

ณ วัดเขาค่าง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  

 

แจ้งข่าวสมาชิกท่านผู้ประเมินแกรนด์ แอสเซสเมนท์article

 

 

 

 

 

แจ้งข่าวสารท่านสมาชิกแกรนด์ แอสเซสเมนท์

    เรียนท่านสมาชิกผู้ประเมินแกรนด์ แอสเซสเมนท์

หน่วยประเมินได้โอนเงินค่าตอบแทนการประเมินศูนย์พัฒนาเด็ก 50% แรก

ให้ทุกท่านครบถ้วนแล้วตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2557  

ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก Emali ที่ผู้ประสานงานส่งให้ท่านอีกครั้ง

 

แจ้งกลุ่มศูนย์พัฒนาเด็กและเลขสัญญาการประเมินarticle

 

 

 

 

 

เรียนสมาชิกท่านผู้ประเมินแกรนด์ แอสเซสเมนท์

 

หน่วยฯขอแจ้งข้อมูลกลุ่มศูนย์พัฒนาเด็กและเลขสัญญาการประเมินให้ทุกท่านดังนี้

 

กลุ่มศูนย์พัฒนาเด็ก

เลขที่สัญญา

ชัยภูมิ กลุ่ม 2

1-2557/429

ชัยภูมิ กลุ่ม 13

1-2557/430

ชัยภูมิ กลุ่ม 17

1-2557/431

นครสวรรค์ กลุ่ม 1

1-2557/432

นครสวรรค์ กลุ่ม 4

1-2557/433

นครสวรรค์ กลุ่ม 8

1-2557/434

พิจิตร กลุ่ม 11

1-2557/435

พิจิตร กลุ่ม 12

1-2557/436

 

 

 

แจ้งข่าวท่านผู้ประเมินแกรนด์ แอสเซสเมนท์article

 

 

 

 

 

 

แจ้งข่าวท่านผู้ประเมินแกรนด์ แอสเซสเมนท์

        เรียนท่านสมาชิก วันนี้ ( 27 พ.ค.57 ) หน่วยประเมินแกรนด์ฯ

ได้สำรองเงินเพื่อดูแลค่าเดินทางให้ทุกท่าน ท่านละ 5,000 บาท

และเมื่อ สมศ. โอนเงินให้กับหน่วยแล้ว จะรีบดำเนินการจัดจ่าย

ค่าตอบแทนส่วนเหลือให้ทุกท่านโดยเร็วต่อไป

    หน่วยประเมินแกรนด์ฯ ขอให้ทุกท่านโชคดีและดำเนินการ

ตรวจเยี่ยมได้ตามแผนที่กำหนดไว้ต่อไป

ความประทับใจสืบเนื่องจากการสัมมนาarticle

 

 

 

                     

                            กราบขอบพระคุณ

 

        ผู้ประเมินห้าหน่วยงานเรียนท่านว่า    เป็นพระคุณหนักหนาจะหาไหน

ท่าน ผอ. สมศ. มาด้วยใจ                        บรรยายไปคุยไปเป็นกันเอง

ท่านชี้ทิศแนวทางอย่างเด่นชัด                  ต้องดูตัวชี้วัด-เกณฑ์ ตรงเผง

ประเมินเพื่อพัฒนาอย่าโคลงเคลง             จรรยาบรรณต้องเคร่งแบบครบครัน

อีกทั้งข้อเสนอแนะที่ท่านกล่าว                 ทำให้เราหวนคิดแล้วขบขัน

เสนอสิ่งทำไม่ได้ทำไมกัน                         บริบทโรงเรียนนั้นไม่อำนวย

ท่านเมตตาส่งทีมวิทยากร                       รองคมศร-งานส่งเสริม ผู้สดสวย

มาไขข้อสงสัยหายงงงวย                         กราบขอบพระคุณด้วยจากดวงใจ

ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์                          พระไตรรัตน์นิมิตรบันดาลให้

ทุกท่านจงถึงพร้อมพลานามัย                   เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรผู้ประเมิน

สมศ. ปรับรูปแบบรายงานใหม่article

 

 

 

 

 

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

      เรียนท่านผู้ประเมินภายนอก สมศ. ได้ปรับรูปแบบรายงานขั้นพื้นฐาน

รอบที่สามใหม่ ครั้งที่ 2 ( ฉบับวันที่ 15 พ.ค. 57 ) ขอให้ท่านผู้ประเมินที่ลงพื้นที่

ปรับเปลี่ยนตามที่ สมศ.กำหนด

โดยสามารถศึกษาได้จาก หัวข้อ เอกสาร คู่มือ เครื่องมือ สมศ.

ส่วนการประเมินศูนย์พัฒนาเด็ก สมศ. มีการปรับเปลี่ยนเพียง

 

โปรแกรมคำนวณเท่านั้น ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ในหัวข้อ

เอกสาร คู่มือ เครื่องมือ สมศ. ส่วนสมาชิกผู้ประเมินแกรนด์ แอสเซสเมนท์ กรุณา ดาวน์โหลดที่หัวข้อ เครื่องมือผู้ประเมินแกรนด์ฯ

 

หน้า 3/8
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2012 All Rights Reserved.