dot
dot
หน้าหลัก
dot
bulletข่าวสารจาก สมศ.
bulletสารพันสิ่งที่ควรรู้
bulletวิชาการน่ารู้
dot
DOWNLOND
dot
bulletเครื่องมือผู้ประเมินแกรนด์ฯ
bulletเครื่องมือว่าที่ผู้ประเมินแกรนด์
bulletแผนที่ประเทศไทย
bulletข้อมูลที่พักใกล้สำนักงานแกรนด์ฯ
bulletเอกสาร คู่มือ เครื่องมือ สมศ.
dot
LINK
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสมศ.
bulletสพฐ.
bulletกบข.
bulletคุรุสภา
bulletโรงเรียนในฝัน
bulletสำนักทดสอบทางการศึกษา
bulletสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
bulletก.พ.ร.
dot
แบบกรอกข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
bulletข่าวสารการศึกษาวันนี้


การกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา


ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของเว็บไซต์


งานสัมมนาวิชาการ สมศ.article

 

 

 

 

 

 

 เชิญร่วมการประชุมวิชาการของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2557

วันที่ 8-10 ธันวาคม 2557

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
 

ท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์เพื่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ หรือ ที่เว็บไซต์ www.onesqaregister.com 

สรุปผลการจัดจ้างประเมินศูนย์พัฒนาเด็ก งบประมาณ ๒๕๕๘ ระยะ ๑article

 

 

 

 

 

 

แจ้งข่าวท่านสมาชิกผู้ประเมินแกรนด์ แอสเซสเมนท์  

     หน่วยประเมินได้รับการจัดจ้างจาก สมศ. ในการประเมินศูนย์พัฒนาเด็ก ระยะ ๑ ปี ๒๕๕๘

จำนวน ๑๒ แผน มีรายละเอียดดังนี้

กรุงเทพฯ กลุ่ม 43

ชลบุรีกลุ่ม 4

ชลบุรีกลุ่ม 5

พระนครศรีอยุธยากลุ่ม  20

พระนครศรีอยุธยากลุ่ม  21

ระยองกลุ่ม 1

ร้อยเอ็ดกลุ่ม 22

ร้อยเอ็ดกลุ่ม 34

ร้อยเอ็ดกลุ่ม 42

ร้อยเอ็ดกลุ่ม 43

อำนาจเจริญกลุ่ม  6

อำนาจเจริญกลุ่ม 11

 

 

    จึงขอแจ้งเพื่อให้ท่านสมาชิกเตรียมการสำหรับการตรวจเยี่ยมรอบใหม่ที่มีคุณภาพต่อไป

ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่article

 

 

 

 

 

 

แจ้งข่าวท่านผู้ประเมินแกรนด์ แอสเซสเมนท์

หน่วยประเมินฯ มีความยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่าน  ได้แก่

 ลำดับที่ 96 อาจารย์ชัยวัฒน์ บุญบางเก็ง

 ลำดับที่ 97 อาจารย์พิบูลย์ วงศ์หล้า        

 ลำดับที่ 98 อาจารย์กฤติยา มหาชนะวงศ์

 ลำดับที่ 99 อาจารย์นิรมล  เฮี้ยนชาศรี 

 ลำดับที่ 100 อาจารย์ธนวัฒน์ ธีรสุจิ 

   ทั้งนี้หน่วยประเมินได้รับบัตรประจำตัวของทุกท่าน

จาก สมศ. เรียบร้อยแล้ว และจะจัดส่งให้ท่านถึงบ้านเป็นลำดับต่อไป 

งานสัมมนา EDUCA 2014

                                                                                                                                              

 

 

                                                                                                                                             

 

                                             EDUCA 2014

งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 7
15-17 ตุลาคม 2557

ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม (ฮอลล์ 9) เมืองทองธานี

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจ

ร่วมการสัมมนาทางการศึกษา ชมเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี สื่อการเรียน   

การสอนและบริการเพื่อการศึกษา

ภายในงานจะมีกิจกรรมการฝึกอบรม สัมมนา มากมาย 

การโอนเงินค่าตอบแทน ศูนย์พัฒนาเด็ก ระยะ ๑article

 

 

 

 

 

แจ้งข่าวท่านผู้ประเมินแกรนด์ แอสเซสเมนท์

      วันนี้ ( ๓ ตุลาคม ๕๗ ) หน่วยประเมินได้โอนเงินค่าตอบแทน 50% หลัง

ของแผนการประเมินศูนย์พัฒนาเด็ก ระยะ ๑ ให้ทุกท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ท่านสามารถตรวจสอบและนำเงินไปใช้จ่ายได้ตามอัธยาศัย

ส่วนแผนการประเมินครั้งใหม่ คาดเดาว่า สมศ.

จะจัดจ้างในช่วงกลาง - ปลายเดือนตุลาคมนี้

ขอให้ทุกท่านเตรียมความพร้อมในการทำงานรอบใหม่ได้แล้วนะคะ 

การโอนเงินค่าตอบแทนขั้นพื้นฐานระยะ ๑article

 

 

 

 

 

แจ้งข่าวท่านผู้ประเมินแกรนด์ แอสเซสเมนท์

     เรียนท่านผู้ประเมินแกรนด์ฯ วันนี้ ( ๑ ตุลาคม ๕๗ )

หน่วยประเมินได้โอนค่าตอบแทน ๕๐ % หลัง

แผนการประเมินสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ ๑

ให้ทุกท่านเรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

 

 

ค่าตอบแทนผู้ประสานงานและค่าพิมพ์รายงาน ศูนย์พัฒนาเด็ก ระยะ 4article

 

 

 

 

 

เรียนท่านผู้ประเมินแกรนด์ แอสเซสเมนท์

     15 กันยายน 2557   หน่วยประเมินได้โอนเงินค่าตอบแทนผู้ประสานงาน

และค่าพิมพ์รายงานศูนย์พัฒนาเด็ก ระยะที่ 4 ให้ทุกท่านแล้ว

ท่านสามารถตรวจสอบและใช้จ่ายได้ตามอัธยาศัย  

ขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน ที่มุ่งมั่นทำงานคุณภาพให้กับหน่วยฯไว้ ณ ที่นี้

แจ้งเลขสัญญาการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กระยะที่ 4

 

 

 

 

แจ้งข่าวท่านผู้ประเมินแกรนด์ แอสเซสเมนท์

   หน่วยประเมินขอแจ้งเลขที่สัญญาการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กให้ท่านสมาชิก ทั้ง ๑๐ แผน ดังนี้

 

กลุ่มสถานศึกษา

เลขที่สัญญา

เชียงราย 11

1-2557/574

เชียงราย 13

1-2557/575

นครราชสีมา 43

1-2557/576

นครราชสีมา 46

1-2557/577

นครสวรรค์ 16

1-2557/578

นครสวรรค์ 18

1-2557/579

นครสวรรค์ 20

1-2557/580

พิจิตร 13

1-2557/581

สุโขทัย 6

1-2557/582

สุโขทัย 7

1-2557/583

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)article

 

 

 

 


แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สมศ.

    ท่านสามารถศึกษารายละเอียด ตัวบ่งชี้ สมศ. รอบที่สี่นี้ได้ที่ หัวข้อ ข่าวสารจาก สมศ. 

ประกาศเรื่อง  ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) http://www.onesqa.or.th/onesqa/images/status/new.gif

             ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สมศ. ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 17 มิถุนายน 2557 เห็นชอบตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่แล้วนั้น เพื่อให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ หากมีข้อเสนอแนะเพื่อสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับ ข้อความ คำอธิบาย หรือสำนวนภาษา โปรดแจ้งกลับมายังสำนักงาน

ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2557
ทาง
E-Mail : publichearing@onesqa.or.th หรือ โทรสารหมายเลข 0 2216 5044-6 
หรือ ทางไปรษณีย์ที่
             สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
             เลขที่ 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 24
             ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

สรุปผลการจัดจ้างประเมินศูนย์พัฒนาเด็กระยะ 4

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการจัดจ้างประเมินศูนย์พัฒนาเด็กระยะ 4

 หน่วยประเมินแกรนด์ แอสเซสเมนท์ ได้รับมอบหมาย ดังนี้

 

แผนที่

พื้นที่ประเมิน

กลุ่มสถานศึกษา

1.

เชียงราย

กลุ่ม 11

2.

เชียงราย

กลุ่ม 13

3.

นครราชสีมา

กลุ่ม 43

4.

นครราชสีมา

กลุ่ม 46

5.

นครสวรรค์

กลุ่ม 16

6.

นครสวรรค์

กลุ่ม 18

7.

นครสวรรค์

กลุ่ม 20

8.

พิจิตร

กลุ่ม 13

9.

สุโขทัย

กลุ่ม 6

10.

สุโขทัย

กลุ่ม 7

 สำหรับเหตุผลในการไม่รับงานประเมินระยะที่ 5 เนื่องจาก

มีแผนการประเมินจำนวนจำกัดและเป็นพื้นที่ที่ท่านสมาชิกไม่คุ้นเคย

 จึงเรียนมาเพื่อทราบและเตรียมการประเมิน ระยะที่ 4 อย่างมีคุณภาพต่อไป

 

หน้า 3/8
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2012 All Rights Reserved.