dot
dot
หน้าหลัก
dot
bulletข่าวสารจาก สมศ.
bulletสารพันสิ่งที่ควรรู้
bulletวิชาการน่ารู้
dot
DOWNLOND
dot
bulletเครื่องมือผู้ประเมินแกรนด์ฯ
bulletเครื่องมือว่าที่ผู้ประเมินแกรนด์
bulletแผนที่ประเทศไทย
bulletข้อมูลที่พักใกล้สำนักงานแกรนด์ฯ
bulletเอกสาร คู่มือ เครื่องมือ สมศ.
dot
LINK
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสมศ.
bulletสพฐ.
bulletกบข.
bulletคุรุสภา
bulletโรงเรียนในฝัน
bulletสำนักทดสอบทางการศึกษา
bulletสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
bulletก.พ.ร.
dot
แบบกรอกข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
bulletข่าวสารการศึกษาวันนี้


การกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา


ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของเว็บไซต์


แจ้งกลุ่มศูนย์พัฒนาเด็กและเลขสัญญาการประเมินarticle

 

 

 

 

 

เรียนสมาชิกท่านผู้ประเมินแกรนด์ แอสเซสเมนท์

 

หน่วยฯขอแจ้งข้อมูลกลุ่มศูนย์พัฒนาเด็กและเลขสัญญาการประเมินให้ทุกท่านดังนี้

 

กลุ่มศูนย์พัฒนาเด็ก

เลขที่สัญญา

ชัยภูมิ กลุ่ม 2

1-2557/429

ชัยภูมิ กลุ่ม 13

1-2557/430

ชัยภูมิ กลุ่ม 17

1-2557/431

นครสวรรค์ กลุ่ม 1

1-2557/432

นครสวรรค์ กลุ่ม 4

1-2557/433

นครสวรรค์ กลุ่ม 8

1-2557/434

พิจิตร กลุ่ม 11

1-2557/435

พิจิตร กลุ่ม 12

1-2557/436

 

 

 

แจ้งข่าวท่านผู้ประเมินแกรนด์ แอสเซสเมนท์article

 

 

 

 

 

 

แจ้งข่าวท่านผู้ประเมินแกรนด์ แอสเซสเมนท์

        เรียนท่านสมาชิก วันนี้ ( 27 พ.ค.57 ) หน่วยประเมินแกรนด์ฯ

ได้สำรองเงินเพื่อดูแลค่าเดินทางให้ทุกท่าน ท่านละ 5,000 บาท

และเมื่อ สมศ. โอนเงินให้กับหน่วยแล้ว จะรีบดำเนินการจัดจ่าย

ค่าตอบแทนส่วนเหลือให้ทุกท่านโดยเร็วต่อไป

    หน่วยประเมินแกรนด์ฯ ขอให้ทุกท่านโชคดีและดำเนินการ

ตรวจเยี่ยมได้ตามแผนที่กำหนดไว้ต่อไป

ความประทับใจสืบเนื่องจากการสัมมนาarticle

 

 

 

                     

                            กราบขอบพระคุณ

 

        ผู้ประเมินห้าหน่วยงานเรียนท่านว่า    เป็นพระคุณหนักหนาจะหาไหน

ท่าน ผอ. สมศ. มาด้วยใจ                        บรรยายไปคุยไปเป็นกันเอง

ท่านชี้ทิศแนวทางอย่างเด่นชัด                  ต้องดูตัวชี้วัด-เกณฑ์ ตรงเผง

ประเมินเพื่อพัฒนาอย่าโคลงเคลง             จรรยาบรรณต้องเคร่งแบบครบครัน

อีกทั้งข้อเสนอแนะที่ท่านกล่าว                 ทำให้เราหวนคิดแล้วขบขัน

เสนอสิ่งทำไม่ได้ทำไมกัน                         บริบทโรงเรียนนั้นไม่อำนวย

ท่านเมตตาส่งทีมวิทยากร                       รองคมศร-งานส่งเสริม ผู้สดสวย

มาไขข้อสงสัยหายงงงวย                         กราบขอบพระคุณด้วยจากดวงใจ

ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์                          พระไตรรัตน์นิมิตรบันดาลให้

ทุกท่านจงถึงพร้อมพลานามัย                   เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรผู้ประเมิน

สมศ. ปรับรูปแบบรายงานใหม่article

 

 

 

 

 

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

      เรียนท่านผู้ประเมินภายนอก สมศ. ได้ปรับรูปแบบรายงานขั้นพื้นฐาน

รอบที่สามใหม่ ครั้งที่ 2 ( ฉบับวันที่ 15 พ.ค. 57 ) ขอให้ท่านผู้ประเมินที่ลงพื้นที่

ปรับเปลี่ยนตามที่ สมศ.กำหนด

โดยสามารถศึกษาได้จาก หัวข้อ เอกสาร คู่มือ เครื่องมือ สมศ.

ส่วนการประเมินศูนย์พัฒนาเด็ก สมศ. มีการปรับเปลี่ยนเพียง

 

โปรแกรมคำนวณเท่านั้น ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ในหัวข้อ

เอกสาร คู่มือ เครื่องมือ สมศ. ส่วนสมาชิกผู้ประเมินแกรนด์ แอสเซสเมนท์ กรุณา ดาวน์โหลดที่หัวข้อ เครื่องมือผู้ประเมินแกรนด์ฯ

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการสัมมนาเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สี่article

 

 

 

 

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรม สัมมนาเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สี่

ระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2557 นี้ โดยท่านสมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที

หัวข้อ ข่าวสารจาก สมศ. 

โอนค่าตอบแทนผู้รวบรวมงานและค่าพิมพ์รายงานกับสมาชิกarticle

 

 

 

 

 

แจ้งข่าวท่านผู้ประเมินแกรนด์ แอสเซสเมนท์

   เรียนสมาชิกท่านผู้ประเมินแกรนด์ แอสเซสเมนท์  

หน่วยประเมินได้โอนเงินค่าตอบแทน

ท่านผู้รวบรวมรายงานและค่าพิมพ์รายงานศูนย์พัฒนาเด็ก ระยะ ๒

ให้กับทุกท่านเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗

หน่วยประเมินขอขอบพระคุณในการประสานงานและรวบรวมงาน

ตลอดจนการพิมพ์รายงานกับทุกท่านไว้ ณ ที่นี้

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับรายงานและผลงานที่มีคุณภาพ

จากทุกท่านในการประเมินศูนย์พัฒนาเด็ก ระยะ ๓ ต่อไป

การอบรมเพื่อต่ออายุบัตรและรองรับการพัฒนาตนเองเพื่อประเมินรอบที่สี่article

 

 

 

 

เเจ้งข่าวท่านผู้ประเมินในสังกัดแกรนด์ แอสเซสเมนท์

 

เรียนสมาชิกท่านผ้ประเมินแกรนด์ แอสเซสเมนท์ทุกท่าน  

เนื่องด้วย บัตรประจำตัวผู้ประเมินของทุกท่านกำลังจะหมดอายุ

ซึ่งในครั้งนี้หน่วยประเมินจะจัดให้มีการอบรมสัมมนา

เพื่อรองรับการต่ออายุบัตรและการพัฒนาตนเองประจำปี 2557

ก่อนเข้าสู่การประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่สี่

ในช่วงประมาณกลางเดือนพฤษภาคม   2557   จำนวน ๓ วัน

จึงใคร่ขอให้สมาชิกทุกท่านเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในกรุงเทพมหานคร

ส่วนสถานที่จัดประชุมและค่าใช้จ่ายในการสัมมนา รวมทั้งข้อมูลที่พัก

เจ้าหน้าที่แกรนด์ฯจะติดต่อท่านอีกครั้ง

ขอแสดงความไว้อาลัยการจากไปของอาจารย์สมศักดิ์ สมาชิกท่านผู้ประเมินarticle

 

 

 

 

  เรียนท่านสมาชิกแกรนด์ แอสเเซสเมนท์

ขอแสดงความไว้อาลัยกับการจากไปของสมาชิก

ผู้ประเมินท่านอาจารย์สมศักดิ์ กองศรีมา 

ท่านผู้ประเมินระดับตัวอย่าง มุ่งมั่นในการปฎิบัติงาน

จนวาระสุดท้าย ความดีงามของท่าน เราขอสดุดี

และขอจดจำความดีงาม ความอบอุ่นที่ท่านมอบไว้แด่เราเสมอ

โดยหน่วยประเมินจะเป็นเจ้าภาพในการสวดอภิธรรม

วันที่ ๒๖ เมษายน ๕๗ เรียนเชิญสมาชิกผู้ประเมิน

ไปร่วมงานมา โดยมีกำหนด ฌาปนกิจ

ในวันที่ ๑  พฤษภาคม ๕๗  รายละเอียดโดย

สอบถาม อ.อ้อยทิพย์ ๐๘๙ - ๗๘๖๔๗๐๗

สุขสันต์วันปีใหม่ไทย 2557article

 At such a wonderful moment, I send you a gentle and warm care and wish: May every day be brilliant for you, Best wishes for the holidays and happiness throughout the New Year.

 

ในช่วงเวลาแสนพิเศษนี้ ขอส่งความปรารถนาดีและความห่วงใยที่แสนอบอุ่นไปถึงท่าน 

ผู้ประเมินแกรนด์ฯ  ขอให้ทุกวันล้วนเป็นวันที่สดใส ขอให้ท่านมีแต่ความสุข

เนื่องในวันปีใหม่นี้ ไปจวบจนตลอดทั้งปี

 

 

การโอนเงินค่าตอบแทนผ้รวบรวมงานและค่าพิมพ์รายงานขั้นพื้นฐานarticle

 

 

 

 

เรียนท่านผู้ประเมินแกรนด์ แอสเซสเมนท์

 

       วันนี้หน่วยประเมินได้โอนเงินค่าตอบแทนผู้รวบรวมงานและค่าพิมพ์รายงานขั้นพื้นฐานให้ทุกท่านแล้ว  ขอบคุณสำหรับการดูแลจัดส่งผลผลิตให้กับหน่วยฯจนสามารถส่งงาน สมศ. ได้เป็นที่เรียบร้อย ระหว่างนี้ขอให้ทุกท่านพักผ่อนให้เพียงพอ และจากนั้นขอให้เตรียมการเพื่อประเมิน  สถานศึกษาครั้งใหม่ต่อไป

หน้า 3/7
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2012 All Rights Reserved.