dot
dot
หน้าหลัก
dot
bulletข่าวสารจาก สมศ.
bulletสารพันสิ่งที่ควรรู้
bulletวิชาการน่ารู้
dot
DOWNLOND
dot
bulletเครื่องมือผู้ประเมินแกรนด์ฯ
bulletเครื่องมือว่าที่ผู้ประเมินแกรนด์
bulletแผนที่ประเทศไทย
bulletข้อมูลที่พักใกล้สำนักงาน
bulletเอกสาร คู่มือ เครื่องมือ สมศ.
dot
LINK
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสมศ.
bulletสพฐ.
bulletกบข.
bulletคุรุสภา
bulletโรงเรียนในฝัน
bulletสำนักทดสอบทางการศึกษา
bulletสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
bulletก.พ.ร.
dot
แบบกรอกข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
bulletข่าวสารการศึกษาวันนี้


การกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา


ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของเว็บไซต์


กำหนดการสัมมนาท่านผู้ประเมินแกรนด์ แอสเซสเมนท์article

 เรียนท่านผู้ประเมินแกรนด์ แอสเซสเมนท์

 

 

 

 

 

รียนท่านผู้ประเมินแกรนด์ แอสเซสเมนท์

 หน่วยประเมินขอแจ้งกำหนดการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนประเมินสถานศึกษา

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  โดยมีกำหนดการดังนี้

กลุ่ม

วันที่สัมมนา

สถานที่จัดสัมมนา

กลุ่มผู้ประเมินอุดรธานี

วันศุกร์ที่ 20 ก.ย.2556

  เริ่ม 9.00 16.00 น.

ห้อง 1221 ชั้น 2 คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

กลุ่มผู้ประเมินมุกดาหาร              บึงกาฬ อุบลราชธานี

วันอาทิตย์ 22 ก.ย.2556

    เริ่ม 9.00 16.00 น.

ศาลาเรารักมุกดาหาร (ริมน้ำโขง)

เทศบาล เมืองมุกดาหาร

 

   ทั้งนี้ทางหน่วยฯจะขอนัดหมายกับท่านผู้ประเมินกลุ่มภาคกลางและกลุ่มกรุงเทพมหานคร

ในวัน เวลา สถานที่อีกครั้ง

   

แสดงความยินดีกับท่านสมาชิกผู้ประเมินแกรนด์ แอสเซสเมนท์article

 

 

 

 

 

 

เรียนท่านผู้ประเมินแกรนด์ แอสเซสเมนท์

         ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ประเมินแกรนด์ แอสเซสเมนท์ ทั้ง ๑๘ ท่าน

ที่ได้รับการรับรอง จาก สมศ. ให้เป็นผู้ประเมินศูนย์พัฒนาเด็ก 

๑.อ.ถวิล จอมสืบ ๒.อ.กนก ศรศิลป์  ๓.อ.จักรพงศ์ เศรษฐวิรรธน์ ๔.อ.จำลอง นาเมืองรักษ์ ๕.อ.นิพนธ์ วัยปฐม

 ๖.อ.บุญมา วันควร  ๗.อ.ประวัติ เงินเส็ง  ๘.อ.พงษ์พิพัฒน์ เข็มเพชร

๙.อ.พวงเพชร เยี่ยมเวหา ๑๐.อ.ไพโรจน์ ไชยนา ๑๑.อ.ภิญญดา เลขวรรณวิเศษ

๑๒.อ.วันเพ็ญ ลิ้มประสาท ๑๓.อ.วิชิต มากมูล ๑๔.อ.ศรีวรรณรี  วงษ์จันทร์แดง

๑๕.อ.สมหวัง บุปผาวัลย์  ๑๖.อ.สายเนตร รัตนปรีดากร ๑๗.อ.อนงค์ ตันวัฒนานันท์ ๑๘.อ.อุทิน แก้วกัณหา

 โดยหน่วยประเมินได้พัฒนารูปแบบการประเมินศูนย์พัฒนาเด็ก เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับทุกท่านก่อนเข้าประเมินศูนย์พัฒนาเด็ก

ซึ่งใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว และจะประกาศวันประชุมสัมมนาให้ทราบเร็วๆนะคะ  ส่วนท่านที่ยังไม่ได้การรับรอง

หน่วยประเมินขอเป็นกำลังใจและเชื่อมั่นว่า ท่านจะได้รับการรับรองเช่นทุกๆท่านนี้ต่อไป

 

ประกาศผลการรับรองผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก รุ่นที่ 2article

 

 

 

 

แจ้งข่าวท่านผู้ประเมินภายนอก

   สมศ. ประกาศผลการรับรองผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก รุ่น 2

  ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อของท่าน

                     ได้ที่หัวข้อ ข่าวสารจาก สมศ.

รวมทั้งสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพื่อทำบัตรผู้ประเมินศูนย์พัฒนาเด็ก

            ได้ที่หัวข้อ เอกสาร เครื่องมือ คู่มือ สมศ.

 

แจ้งรายชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ต้องได้รับการประเมินในปีงบประมาณ ๒๕๕๗

 

 

 

 

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

       สมศ. ได้ประกาศรายชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่ต้องได้รับการประเมินในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ แล้ว

ท่านสามารถตรวจสอบได้จากเวปไซต์ สมศ. www.onesqa.or.th

แจ้งเรื่องการใช้แบบรายงานศูนย์พัฒนาเด็ก ฉบับล่าสุดarticle

 

 

 

 

เรียนท่านผู้ประเมินชาวแกรนด์ แอสเซลเมนท์ทุกท่าน

        สมศ. ได้ประกาศให้ใช้แบบรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก

ฉบับล่าสุด ( 23 ส.ค. 56 )ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในส่วนของบทสรุปผู้บริหาร

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร รวมทั้งโปรแกรมคำนวณ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กได้แล้ว

ที่หัวข้อ เอกสาร คู่มือ เครื่องมือ สมศ.

รายชื่อศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2557

 

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

 สมศ. ประกาศรายชื่อศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ปีงบประมาณ 2557

  ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม

   ได้ที่หัวข้อ ข่าวสารจาก สมศ.

ประกาศผลการรับรองผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก รุ่นที่ 1

 

 

 

 

 

 

 

เรียนท่านผู้ประเมินชาวแกรนด์แอสเซสเมนท์

     หน่วยประเมินขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ประเมินของเราในรุ่นที่ ๑

ที่ได้รับรองจาก สมศ. ให้เป็นผู้ประเมินศูนย์พัฒนาเด็กทั้ง  ๑๓  ท่าน

ได้แก่   อ.จรัส  นาคพุก   อ.จำนง  ไชยรัตน์         อ.ฐิฌาพรรษ  นุชน้อย     

อ.ทองเติม  ธาราพรหม   อ.ทองแพรว  นาคพุก     อ,พิกุล  ดีพิจารณ์

อ.สิริกร  เพิ่มสุข            อ.สุชาดา  ศรีสุนทร        อ.สุรพล  อนนตพันธ์       

อ.สายวสันต์ กำบัง         อ.อรุณ กำบัง                อ.อ้อยทิพย์  ศรศึก

อ.อังสณา  ศิรภูวดล  (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ ข่าวสารจาก สมศ. )

      ซึ่งครั้งนี้เราสามารถผ่านการอบรมได้ทุกท่านคิดเป็น  ๑๐๐ % 

โดย สมศ. จัดให้ผู้ประเมินที่ได้รับรองรุ่นที่ ๑ นี้ เข้าร่วมการประชุมเพื่อทำสัญญาจัดจ้าง

ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมแกรนด์ บอลรูม

ชั้น ๓ โรงแรมเซ็นจูรี่พารค์ กรุงเทพมหานคร

  ทั้งนี้หน่วยประเมินขอเป็นกำลังใจให้ท่านผู้ประเมินชาวแกรนด์ฯที่กำลังจะเข้ารับการอบรม

ให้ได้การรับรอง ต่อไปเช่นกัน และคาดว่าในช่วงเดือนตุลาคม

เราจะได้จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจก่อนเข้าประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมกัน

ซึ่งวัน เวลา สถานที่ จะขอแจ้งกับทุกท่านอีกครั้งต่อไป

 

สมศ. ประกาศรายชื่อและกำหนดการอบรมศูนย์พัฒนาเด็ก รุ่น 3 - 5article

 

 

 

 

 

สมศ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมศูนย์พัฒนาเด็ก รุ่น ๓ – ๕  ดังนี้

รุ่นที่

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

๙ – ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๖

โรมแรมเอเชีย  เขตราชเทวี  กทม.

๑๔ – ๑๕ สิงหาคม  ๒๕๕๖

โรงแรมบางกอกพาเลส  กทม.

๑๕ – ๑๖ สิงหาคม  ๒๕๕๖

โรงแรมบางกอกพาเลส  กทม.

  โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลและตรวจสอบรายชื่อของท่านได้ที่

       หัวข้อ  ข่าวสารจาก สมศ.

 

การอบรมเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2556 article

  แจ้งข่าวการอบรมปฐมวัย

        สมศ.ประกาศผลคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอกที่มีสิทธิอบรม

        หลักสูตรประเมินศูนย์พัฒนาเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2556

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อและรุ่นของท่านได้ที่

หัวข้อ " ข่าวสารจาก สมศ. "

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอกการศึกษาปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556article

แจ้งข่าวท่านผู้ประเมิน

       สมศ.ประกาศรายชื่อท่านผู้ประเมิน

ที่มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอกการศึกษาปฐมวัย

ตรวจสอบรายชื่อของท่านได้ที่หัวข้อ

  " ข่าวสารจาก สมศ. "  พร้อมส่งใบตอบรับ

และหลักฐานประกาศนีย์บัตรผ่านการอบรมในหลักสูตร

ไปยังโทรสาร ๐ ๒๖๑๖-๕๐๔๔ - ๖

ภายในวันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖

อีกทั้งขอให้ทุกท่านกรุณาศึกษาคู่มือปฐมวัย จาก สมศ.

ในหัวข้อ " เอกสาร คู่มือ เครื่องมือ สมศ. " 

เพื่อเตรียมตัวก่อนเข้ารับการอบรม

หน้า 3/4
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2012 All Rights Reserved.