dot
dot
หน้าหลัก
dot
bulletข่าวสารจาก สมศ.
bulletสารพันสิ่งที่ควรรู้
bulletวิชาการน่ารู้
dot
DOWNLOND
dot
bulletเครื่องมือผู้ประเมินแกรนด์ฯ
bulletเครื่องมือว่าที่ผู้ประเมินแกรนด์
bulletแผนที่ประเทศไทย
bulletข้อมูลที่พักใกล้สำนักงานแกรนด์ฯ
bulletเอกสาร คู่มือ เครื่องมือ สมศ.
dot
LINK
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสมศ.
bulletสพฐ.
bulletกบข.
bulletคุรุสภา
bulletโรงเรียนในฝัน
bulletสำนักทดสอบทางการศึกษา
bulletสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
bulletก.พ.ร.
dot
แบบกรอกข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
bulletข่าวสารการศึกษาวันนี้


การกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา


ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของเว็บไซต์


โอนค่าตอบแทนผู้รวบรวมงานและค่าพิมพ์รายงานกับสมาชิกarticle

 

 

 

 

 

แจ้งข่าวท่านผู้ประเมินแกรนด์ แอสเซสเมนท์

   เรียนสมาชิกท่านผู้ประเมินแกรนด์ แอสเซสเมนท์  

หน่วยประเมินได้โอนเงินค่าตอบแทน

ท่านผู้รวบรวมรายงานและค่าพิมพ์รายงานศูนย์พัฒนาเด็ก ระยะ ๒

ให้กับทุกท่านเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗

หน่วยประเมินขอขอบพระคุณในการประสานงานและรวบรวมงาน

ตลอดจนการพิมพ์รายงานกับทุกท่านไว้ ณ ที่นี้

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับรายงานและผลงานที่มีคุณภาพ

จากทุกท่านในการประเมินศูนย์พัฒนาเด็ก ระยะ ๓ ต่อไป

การอบรมเพื่อต่ออายุบัตรและรองรับการพัฒนาตนเองเพื่อประเมินรอบที่สี่article

 

 

 

 

เเจ้งข่าวท่านผู้ประเมินในสังกัดแกรนด์ แอสเซสเมนท์

 

เรียนสมาชิกท่านผ้ประเมินแกรนด์ แอสเซสเมนท์ทุกท่าน  

เนื่องด้วย บัตรประจำตัวผู้ประเมินของทุกท่านกำลังจะหมดอายุ

ซึ่งในครั้งนี้หน่วยประเมินจะจัดให้มีการอบรมสัมมนา

เพื่อรองรับการต่ออายุบัตรและการพัฒนาตนเองประจำปี 2557

ก่อนเข้าสู่การประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่สี่

ในช่วงประมาณกลางเดือนพฤษภาคม   2557   จำนวน ๓ วัน

จึงใคร่ขอให้สมาชิกทุกท่านเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในกรุงเทพมหานคร

ส่วนสถานที่จัดประชุมและค่าใช้จ่ายในการสัมมนา รวมทั้งข้อมูลที่พัก

เจ้าหน้าที่แกรนด์ฯจะติดต่อท่านอีกครั้ง

ขอแสดงความไว้อาลัยการจากไปของอาจารย์สมศักดิ์ สมาชิกท่านผู้ประเมินarticle

 

 

 

 

  เรียนท่านสมาชิกแกรนด์ แอสเเซสเมนท์

ขอแสดงความไว้อาลัยกับการจากไปของสมาชิก

ผู้ประเมินท่านอาจารย์สมศักดิ์ กองศรีมา 

ท่านผู้ประเมินระดับตัวอย่าง มุ่งมั่นในการปฎิบัติงาน

จนวาระสุดท้าย ความดีงามของท่าน เราขอสดุดี

และขอจดจำความดีงาม ความอบอุ่นที่ท่านมอบไว้แด่เราเสมอ

โดยหน่วยประเมินจะเป็นเจ้าภาพในการสวดอภิธรรม

วันที่ ๒๖ เมษายน ๕๗ เรียนเชิญสมาชิกผู้ประเมิน

ไปร่วมงานมา โดยมีกำหนด ฌาปนกิจ

ในวันที่ ๑  พฤษภาคม ๕๗  รายละเอียดโดย

สอบถาม อ.อ้อยทิพย์ ๐๘๙ - ๗๘๖๔๗๐๗

สุขสันต์วันปีใหม่ไทย 2557article

 At such a wonderful moment, I send you a gentle and warm care and wish: May every day be brilliant for you, Best wishes for the holidays and happiness throughout the New Year.

 

ในช่วงเวลาแสนพิเศษนี้ ขอส่งความปรารถนาดีและความห่วงใยที่แสนอบอุ่นไปถึงท่าน 

ผู้ประเมินแกรนด์ฯ  ขอให้ทุกวันล้วนเป็นวันที่สดใส ขอให้ท่านมีแต่ความสุข

เนื่องในวันปีใหม่นี้ ไปจวบจนตลอดทั้งปี

 

 

การโอนเงินค่าตอบแทนผ้รวบรวมงานและค่าพิมพ์รายงานขั้นพื้นฐานarticle

 

 

 

 

เรียนท่านผู้ประเมินแกรนด์ แอสเซสเมนท์

 

       วันนี้หน่วยประเมินได้โอนเงินค่าตอบแทนผู้รวบรวมงานและค่าพิมพ์รายงานขั้นพื้นฐานให้ทุกท่านแล้ว  ขอบคุณสำหรับการดูแลจัดส่งผลผลิตให้กับหน่วยฯจนสามารถส่งงาน สมศ. ได้เป็นที่เรียบร้อย ระหว่างนี้ขอให้ทุกท่านพักผ่อนให้เพียงพอ และจากนั้นขอให้เตรียมการเพื่อประเมิน  สถานศึกษาครั้งใหม่ต่อไป

ขอต้อนรับสมาชิกท่านผู้ประเมินใหม่article

 

 


    แจ้งข่าวท่านผู้ประเมินในสังกัด

   หน่วยประเมินมีความยินดีและขอต้อนรับสมาชิกท่านผู้ประเมินใหม่

   ลำดับที่ ๙๓ ท่านอาจารย์กุณณรัศม์ ฤทธิชัย

   ลำดับที่ ๙๔ ท่านอาจารย์ชะเอิ้น  พิศาลวัชรินทร์

   ลำดับที่ ๙๕ ท่านอาจารย์พรทิภา  ตั้งใจตรง

   ลำดับที่ ๙๖ ท่านอาจารย์วิฑูรย์ คุณมี

ทั้งนี้หน่วยประเมินจะดำเนินการประสานเพื่อรับเอกสารจากท่าน

ทำบัตรประจำตัวให้ท่านเป็นลำดับต่อไป

  

ผลการรับรองผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก ครั้งที่ 2/2557article

 

 

 

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

     สมศ. ประกาศผลการรับรอง

      ผู้ประเมินศูนย์พัฒนาเด็ก ๒ /๒๕๕๗

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อและประกาศแนบท้าย

ได้ที่หัวข้อ ข่าวสารจาก สมศ. 

แจ้งเปลี่ยนแบบรายงานศูนย์พัฒนาเด็ก ฉบับ 5 ม.ค. 57article

 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

        สมศ. ได้ปรับเปลี่ยนแบบรายงานศูนย์พัฒนาเด็กใหม่

ขอให้ท่านผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก ใช้แบบรายงาน

ศูนย์พัฒนาเด็ก ฉบับปรับปรุง 5 มกราคม 255

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้ที่

หัวข้อ " เครื่องมือผู้ประเมินแกรนด์ฯ "

 

 

 

แจ้งผลการเลือกแผนงานการประเมินศูนย์พัฒนาเด็ก ระยะที่ 2/2557article

 

 

 

 

 

 

แจ้งข่าวสมาชิกท่านผู้ประเมินชาวแกรนด์ แอสเซสเมนท์

        หน่วยประเมินฯ ขอรายงานผลการประชุมแผนการตรวจเยี่ยม

ศูนย์พัฒนาครั้งที่ 2 วันที่ 10 มกราคม 2557

 ในครั้งนี้ สมศ. ให้สิทธิ์ในการคัดเลือกแผนการประเมินกับท่าน

จำนวน  27 แผน  แต่เนื่องจาก สมาชิกส่วนใหญ่

ยังมีภารกิจในการประเมินสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ไปถึงช่วงเดือนมีนาคมทำให้ครั้งนี้หน่วยประเมิน

จึงรับงานเพิ่มให้ทุกท่านได้เพียง 4 แผน  ซึ่งผู้ประสานงาน

ได้แจ้งให้ท่านทราบโดยตรงไปแล้ว และขอให้ท่านรอประกาศ

เป็นทางการจาก สมศ. อีกครั้ง  

อย่างไรก็ดี สมศ. มีความเข้าใจในภารกิจของทุกท่าน เป็นอย่างดี

และพร้อมจะจัดสรรงานการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กให้ทุกท่านใหม่อีกครั้ง

จึงขอให้ทุกท่านไม่ต้องกังวลและโปรดมุ่งมั่นปฎิบัติหน้าที่

ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังต่อไป

 อนึ่หน่วยประเมินจะโอนเงินค่าตอบแทน

ผู้รวบรวมงานและค่าพิมพ์รายงานให้ทุกท่านภายในสัปดาห์หน้านี้

จึงเรียนมาเพื่อรายงานทุกท่าน

 

แจ้งข่าวสมาชิกท่านผู้ประเมินแกรนด์ แอสเซสเมนท์article

 

 

 

 เเจ้งข่าวท่านผู้ประเมินแกรนด์ แอสเซสเมนท์

         หน่วยประเมินมีความยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่จำนวน ๓ ท่าน ได้แก่

 

 สมาชิกลำดับที่  ๙๐  ท่านอาจารย์ สุพจน์ อุทุมพร 

 

 สมาชิกลำดับที่  ๙๑ ท่านอาจารย์ วิโรจน์ ปะทะตา

 สมาชิกลำดับที่  ๙๒  ท่านอาจารย์ สมร บุรานนท์

ทางหน่วยขอประสานงานให้ท่านส่งเอกสารเพื่อทำบัตรประจำตัวผู้ประเมินภายนอก

โดยขอให้ท่าน ส่งเอกสารมายัง 411/491 อาคารยูดีไลท์ ห้วยขวาง  แขวงห้วยขวาง

เขตห้วยขวาง  กทม. 10310   หรือประสานกับอ.อังสณา ที่ 0898943489

รายละเอียดท่านสามารถศึกษาได้ที่หัวข้อ ข่าวสารจาก สมศ.

หน่วยฯมีกำหนดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจกับสมาชิกใหม่

ในวันอาทิตย์ 5 มกราคม 2557  จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกใหม่ทุกท่าน

เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียง  ณ ห้องประชุม   VIP 2 ชั้น 2  

อาคารมหาจักรีสิรินธร  โรงแรมมหาวิทยาลัยจันทรเกษม  ตั้งแต่ 8.30 - 17.00 น.

หน่วยฯมีความตั้งใจอันดี ที่จะถ่ายทอดความรู้เพื่อให้ท่านมีความสะดวกในการทำงานมากขึ้น

แล้วพบกันตามนัดหมาย

หน้า 3/7
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2012 All Rights Reserved.