dot
dot
หน้าหลัก
dot
bulletข่าวสารจาก สมศ.
bulletสารพันสิ่งที่ควรรู้
bulletวิชาการน่ารู้
dot
DOWNLOND
dot
bulletเครื่องมือผู้ประเมินแกรนด์ฯ
bulletเครื่องมือว่าที่ผู้ประเมินแกรนด์
bulletแผนที่ประเทศไทย
bulletข้อมูลที่พักใกล้สำนักงานแกรนด์ฯ
bulletเอกสาร คู่มือ เครื่องมือ สมศ.
dot
LINK
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสมศ.
bulletสพฐ.
bulletกบข.
bulletคุรุสภา
bulletโรงเรียนในฝัน
bulletสำนักทดสอบทางการศึกษา
bulletสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
bulletก.พ.ร.
dot
แบบกรอกข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
bulletข่าวสารการศึกษาวันนี้


การกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา


ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของเว็บไซต์


แจ้งข่าวสมาชิกท่านผู้ประเมินแกรนด์ แอสเซสเมนท์article

 

 

 

 เเจ้งข่าวท่านผู้ประเมินแกรนด์ แอสเซสเมนท์

         หน่วยประเมินมีความยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่จำนวน ๓ ท่าน ได้แก่

 

 สมาชิกลำดับที่  ๙๐  ท่านอาจารย์ สุพจน์ อุทุมพร 

 

 สมาชิกลำดับที่  ๙๑ ท่านอาจารย์ วิโรจน์ ปะทะตา

 สมาชิกลำดับที่  ๙๒  ท่านอาจารย์ สมร บุรานนท์

ทางหน่วยขอประสานงานให้ท่านส่งเอกสารเพื่อทำบัตรประจำตัวผู้ประเมินภายนอก

โดยขอให้ท่าน ส่งเอกสารมายัง 411/491 อาคารยูดีไลท์ ห้วยขวาง  แขวงห้วยขวาง

เขตห้วยขวาง  กทม. 10310   หรือประสานกับอ.อังสณา ที่ 0898943489

รายละเอียดท่านสามารถศึกษาได้ที่หัวข้อ ข่าวสารจาก สมศ.

หน่วยฯมีกำหนดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจกับสมาชิกใหม่

ในวันอาทิตย์ 5 มกราคม 2557  จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกใหม่ทุกท่าน

เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียง  ณ ห้องประชุม   VIP 2 ชั้น 2  

อาคารมหาจักรีสิรินธร  โรงแรมมหาวิทยาลัยจันทรเกษม  ตั้งแต่ 8.30 - 17.00 น.

หน่วยฯมีความตั้งใจอันดี ที่จะถ่ายทอดความรู้เพื่อให้ท่านมีความสะดวกในการทำงานมากขึ้น

แล้วพบกันตามนัดหมาย

แจ้งการโอนค่าตอบแทนท่านสมาชิกผู้ประเมินแกรนด์ แอสเซสเมนท์article

 

 

 

 

แจ้งข่าวท่านผู้ประเมินชาวแกรนด์ แอสเซสเมนท์

           หน่วยประเมินแกรนด์ฯ ได้สำรองจ่ายเงินค่าตอบแทน 50% แรก

แผนการประเมินขั้นพื้นฐานระยะที่ 2 ให้กับทุกท่านแล้ว ( 26 ธ.ค.56)  แล้ว 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและหน่วยจะดูแลพิจารณาค่าตอบแทนผู้รวบรวมงาน

และค่าพิมพ์งาน ของแผนการประเมินศูนย์เด็กเล็กระยะที่1เร็ววันนี้

ขอบพระคุณสำหรับความร่วมมือจากทุกท่านและขอให้มุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จต่อไป

แจ้งข่าวสมาชิกท่านผู้ประเมินแกรนด์ แอสเซสเมนท์article

 

 

 

 

 

 

 

แจ้งข่าวท่านผู้ประเมินแกรนด์ แอสเซสเมนท์

     หน่วยประเมินมีความยินดีแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบว่า

บัดนี้เรามีสมาชิกท่านผู้ประเมินใหม่ ๒ ท่าน คือ

         สมาชิกลำดับที่  ๘๗  อาจารย์เทียมจันทร์ แสนศรี

          สมาชิกลำดับที่  ๘๙  อาจารย์พวงทิพย์ ศิริเจริญ

   ในนามตัวแทนสมาชิกท่านผู้ประเมินแกรนด์ แอสเซสเมนท์ 

ขอกล่าวต้อนรับท่านด้วยความยินดียิ่ง

จากนี้ท่านสามารถติดต่อประสานงานได้กับ

อ.อังสณา ศิรภูวดล กรรมการบริหาร T. 0898943489

 

 

 

สมศ. ปรับปรุงรายงานและแบบบันทึกภาคสนาม การศึกษาขั้นพื้นฐานarticle

 

 

 

 

    

                  แจ้งการเปลี่ยนแปลงล่าสุดอีกครั้ง

เรียนท่านผู้ประเมิน

        สมศ.ได้ปรับปรุงแบบรายงานขั้นพื้นฐานและแบบบันทึกภาคสนาม

   ฉบับปรับปรุง 19 พ.ย. 56  ท่านสมาชิกสามารถ

  ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่หัวข้อ เครื่องมือผู้ประเมินแกรนด์

 

    

 

สมศ. แจ้งหลักเกณฑ์การประเมินศูนย์พัฒนาเด็กและการรับรองผู้ประเมิน ๓/๒๕๕๖article

        แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

           สมศ.ประกาศหลักเกณฑ์และรายละเอียดเพิ่มเติม

             สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานและการส่งรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก ปีงบประมาณ 2556

    และมีประกาศการรับรองผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3/2556

  ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่หัวข้อ

    ข่าวสารจาก สมศ.

โอนเงินค่าตอบแทน 50 % แรก ศูนย์พัฒนาเด็กarticle

 

 

 

 

 

 

แจ้งข่าวท่านผู้ประเมินแกรนด์ แอสเซสเมนท์

     วันนี้(๒๘ ต.ค. ๕๖)หน่วยประเมินฯ ทำสัญญาเพื่อประเมินศูนย์พัฒนาเด็ก กับ สมศ.

และได้โอนเงินค่าตอบแทน ๕๐% แรก ของศูนย์พัฒนาเด็ก เข้าบัญชีให้กับท่านสมาชิกทุกท่านแล้ว 

หน่วยฯขออวยพร ขอให้ทุกท่านโชคดีในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา  สำเร็จเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ทุกประการ

 

แจ้งข่าวสมาชิกท่านผู้ประเมินชาวแกรนด์ แอสเซสเมนท์article

 

 

 

 

 

 

 แจ้งข่าวสมาชิกท่านผู้ประเมินชาวแกรนด์ แอสเซสเมนท์

หน่วยฯ ขอแจ้งข่าวดีกับสมาชิกท่านผู้ประเมินชาวแกรนด์ แอสเซสเมนท์ ๓ ประเด็นดังนี้
   ๑. ขณะนี้เสื้อทีมใกล้เสร็จแล้ว คาดว่าจะแจกให้ทุกท่านได้ในวันที่ ๗ พ.ย. ๕๖ ค่ะ
   ๒. สัปดาห์หน้าคาดว่า หน่วยฯจะสามารถสรุปยอดและเริ่มโอนเงินค่าตอบแทน ๕๐ % หลัง

        ของแผนเก่าให้ทุกท่านได้ค่ะ
   ๓. หน่วยฯขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับสมาชิกท่านผู้ประเมินแกรนด์ ๕ ท่านล่าสุด 
        ประกอบด้วย

             ๑. อ.บุญสอน เพชราเวช

             ๒. อ.ประภัสสร อารีเอื้อ

             ๓. อ.อุษณีย์ โชติมโนธรรม
             ๔. อ.ขาล วุฒิเสลา

             ๕. อ.ปรีชา วังคะฮาต

      

      ขอให้มีความสุขในการทำงานร่วมกันต่อไปนะคะ

 

สมศ.เปลี่ยนแบบรานงานศูนย์พัฒนาเด็กใหม่article

 

 

 

 

 

แจ้งข่าวท่านผู้ประเมินศูนย์พัฒนาเด็ก

        สมศ. ปรับเปลี่ยนแบบรายงานศูนย์พัฒนาเด็ก

ฉบับล่าสุด 21 ต.ค. 56  ขอให้ท่านผู้ประเมินใช้แบบรายงาน

ศูนย์พัฒนาเด็ก ฉบับใหม่ล่าสุดนี้ในการทำงาน

ท่านสามารถดาวน์โหลด แบบรายงานศูนย์พัฒนาเด็ก ฉบับใหม่นี้

ได้ที่     หัวข้อ " เครื่องมือผู้ประเมินแกรนด์ " 

การรับรองผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน article

 

 

 

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

   สมศ. มีประกาศรับรองผู้ประเมินภายนอก

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๖

และ รับรองผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๖

 ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อของท่านได้ที่ หัวข้อ ข่าวสารจาก สมศ.

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติarticle

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ การประกันคุณภาพการศึกษา     

ประจำปี พ.ศ.2556

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงาน คลิกที่นี่

      http://www.onesqa.or.th/rregister/th/home/index.php?type=register

 

หน้า 3/6
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2012 All Rights Reserved.