dot
dot
หน้าหลัก
dot
bulletข่าวสารจาก สมศ.
bulletสารพันสิ่งที่ควรรู้
bulletวิชาการน่ารู้
dot
DOWNLOND
dot
bulletเครื่องมือผู้ประเมินแกรนด์ฯ
bulletเครื่องมือว่าที่ผู้ประเมินแกรนด์
bulletแผนที่ประเทศไทย
bulletข้อมูลที่พักใกล้สำนักงานแกรนด์ฯ
bulletเอกสาร คู่มือ เครื่องมือ สมศ.
dot
LINK
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสมศ.
bulletสพฐ.
bulletกบข.
bulletคุรุสภา
bulletโรงเรียนในฝัน
bulletสำนักทดสอบทางการศึกษา
bulletสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
bulletก.พ.ร.
dot
แบบกรอกข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
bulletข่าวสารการศึกษาวันนี้


การกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา


ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของเว็บไซต์


ผลการรับรองผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก ครั้งที่ 2/2557article

 

 

 

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

     สมศ. ประกาศผลการรับรอง

      ผู้ประเมินศูนย์พัฒนาเด็ก ๒ /๒๕๕๗

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อและประกาศแนบท้าย

ได้ที่หัวข้อ ข่าวสารจาก สมศ. 

แจ้งเปลี่ยนแบบรายงานศูนย์พัฒนาเด็ก ฉบับ 5 ม.ค. 57article

 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

        สมศ. ได้ปรับเปลี่ยนแบบรายงานศูนย์พัฒนาเด็กใหม่

ขอให้ท่านผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก ใช้แบบรายงาน

ศูนย์พัฒนาเด็ก ฉบับปรับปรุง 5 มกราคม 255

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้ที่

หัวข้อ " เครื่องมือผู้ประเมินแกรนด์ฯ "

 

 

 

แจ้งผลการเลือกแผนงานการประเมินศูนย์พัฒนาเด็ก ระยะที่ 2/2557article

 

 

 

 

 

 

แจ้งข่าวสมาชิกท่านผู้ประเมินชาวแกรนด์ แอสเซสเมนท์

        หน่วยประเมินฯ ขอรายงานผลการประชุมแผนการตรวจเยี่ยม

ศูนย์พัฒนาครั้งที่ 2 วันที่ 10 มกราคม 2557

 ในครั้งนี้ สมศ. ให้สิทธิ์ในการคัดเลือกแผนการประเมินกับท่าน

จำนวน  27 แผน  แต่เนื่องจาก สมาชิกส่วนใหญ่

ยังมีภารกิจในการประเมินสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ไปถึงช่วงเดือนมีนาคมทำให้ครั้งนี้หน่วยประเมิน

จึงรับงานเพิ่มให้ทุกท่านได้เพียง 4 แผน  ซึ่งผู้ประสานงาน

ได้แจ้งให้ท่านทราบโดยตรงไปแล้ว และขอให้ท่านรอประกาศ

เป็นทางการจาก สมศ. อีกครั้ง  

อย่างไรก็ดี สมศ. มีความเข้าใจในภารกิจของทุกท่าน เป็นอย่างดี

และพร้อมจะจัดสรรงานการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กให้ทุกท่านใหม่อีกครั้ง

จึงขอให้ทุกท่านไม่ต้องกังวลและโปรดมุ่งมั่นปฎิบัติหน้าที่

ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังต่อไป

 อนึ่หน่วยประเมินจะโอนเงินค่าตอบแทน

ผู้รวบรวมงานและค่าพิมพ์รายงานให้ทุกท่านภายในสัปดาห์หน้านี้

จึงเรียนมาเพื่อรายงานทุกท่าน

 

แจ้งข่าวสมาชิกท่านผู้ประเมินแกรนด์ แอสเซสเมนท์article

 

 

 

 เเจ้งข่าวท่านผู้ประเมินแกรนด์ แอสเซสเมนท์

         หน่วยประเมินมีความยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่จำนวน ๓ ท่าน ได้แก่

 

 สมาชิกลำดับที่  ๙๐  ท่านอาจารย์ สุพจน์ อุทุมพร 

 

 สมาชิกลำดับที่  ๙๑ ท่านอาจารย์ วิโรจน์ ปะทะตา

 สมาชิกลำดับที่  ๙๒  ท่านอาจารย์ สมร บุรานนท์

ทางหน่วยขอประสานงานให้ท่านส่งเอกสารเพื่อทำบัตรประจำตัวผู้ประเมินภายนอก

โดยขอให้ท่าน ส่งเอกสารมายัง 411/491 อาคารยูดีไลท์ ห้วยขวาง  แขวงห้วยขวาง

เขตห้วยขวาง  กทม. 10310   หรือประสานกับอ.อังสณา ที่ 0898943489

รายละเอียดท่านสามารถศึกษาได้ที่หัวข้อ ข่าวสารจาก สมศ.

หน่วยฯมีกำหนดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจกับสมาชิกใหม่

ในวันอาทิตย์ 5 มกราคม 2557  จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกใหม่ทุกท่าน

เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียง  ณ ห้องประชุม   VIP 2 ชั้น 2  

อาคารมหาจักรีสิรินธร  โรงแรมมหาวิทยาลัยจันทรเกษม  ตั้งแต่ 8.30 - 17.00 น.

หน่วยฯมีความตั้งใจอันดี ที่จะถ่ายทอดความรู้เพื่อให้ท่านมีความสะดวกในการทำงานมากขึ้น

แล้วพบกันตามนัดหมาย

แจ้งการโอนค่าตอบแทนท่านสมาชิกผู้ประเมินแกรนด์ แอสเซสเมนท์article

 

 

 

 

แจ้งข่าวท่านผู้ประเมินชาวแกรนด์ แอสเซสเมนท์

           หน่วยประเมินแกรนด์ฯ ได้สำรองจ่ายเงินค่าตอบแทน 50% แรก

แผนการประเมินขั้นพื้นฐานระยะที่ 2 ให้กับทุกท่านแล้ว ( 26 ธ.ค.56)  แล้ว 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและหน่วยจะดูแลพิจารณาค่าตอบแทนผู้รวบรวมงาน

และค่าพิมพ์งาน ของแผนการประเมินศูนย์เด็กเล็กระยะที่1เร็ววันนี้

ขอบพระคุณสำหรับความร่วมมือจากทุกท่านและขอให้มุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จต่อไป

แจ้งข่าวสมาชิกท่านผู้ประเมินแกรนด์ แอสเซสเมนท์article

 

 

 

 

 

 

 

แจ้งข่าวท่านผู้ประเมินแกรนด์ แอสเซสเมนท์

     หน่วยประเมินมีความยินดีแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบว่า

บัดนี้เรามีสมาชิกท่านผู้ประเมินใหม่ ๒ ท่าน คือ

         สมาชิกลำดับที่  ๘๗  อาจารย์เทียมจันทร์ แสนศรี

          สมาชิกลำดับที่  ๘๙  อาจารย์พวงทิพย์ ศิริเจริญ

   ในนามตัวแทนสมาชิกท่านผู้ประเมินแกรนด์ แอสเซสเมนท์ 

ขอกล่าวต้อนรับท่านด้วยความยินดียิ่ง

จากนี้ท่านสามารถติดต่อประสานงานได้กับ

อ.อังสณา ศิรภูวดล กรรมการบริหาร T. 0898943489

 

 

 

สมศ. ปรับปรุงรายงานและแบบบันทึกภาคสนาม การศึกษาขั้นพื้นฐานarticle

 

 

 

 

    

                  แจ้งการเปลี่ยนแปลงล่าสุดอีกครั้ง

เรียนท่านผู้ประเมิน

        สมศ.ได้ปรับปรุงแบบรายงานขั้นพื้นฐานและแบบบันทึกภาคสนาม

   ฉบับปรับปรุง 19 พ.ย. 56  ท่านสมาชิกสามารถ

  ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่หัวข้อ เครื่องมือผู้ประเมินแกรนด์

 

    

 

สมศ. แจ้งหลักเกณฑ์การประเมินศูนย์พัฒนาเด็กและการรับรองผู้ประเมิน ๓/๒๕๕๖article

        แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

           สมศ.ประกาศหลักเกณฑ์และรายละเอียดเพิ่มเติม

             สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานและการส่งรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก ปีงบประมาณ 2556

    และมีประกาศการรับรองผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3/2556

  ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่หัวข้อ

    ข่าวสารจาก สมศ.

โอนเงินค่าตอบแทน 50 % แรก ศูนย์พัฒนาเด็กarticle

 

 

 

 

 

 

แจ้งข่าวท่านผู้ประเมินแกรนด์ แอสเซสเมนท์

     วันนี้(๒๘ ต.ค. ๕๖)หน่วยประเมินฯ ทำสัญญาเพื่อประเมินศูนย์พัฒนาเด็ก กับ สมศ.

และได้โอนเงินค่าตอบแทน ๕๐% แรก ของศูนย์พัฒนาเด็ก เข้าบัญชีให้กับท่านสมาชิกทุกท่านแล้ว 

หน่วยฯขออวยพร ขอให้ทุกท่านโชคดีในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา  สำเร็จเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ทุกประการ

 

แจ้งข่าวสมาชิกท่านผู้ประเมินชาวแกรนด์ แอสเซสเมนท์article

 

 

 

 

 

 

 แจ้งข่าวสมาชิกท่านผู้ประเมินชาวแกรนด์ แอสเซสเมนท์

หน่วยฯ ขอแจ้งข่าวดีกับสมาชิกท่านผู้ประเมินชาวแกรนด์ แอสเซสเมนท์ ๓ ประเด็นดังนี้
   ๑. ขณะนี้เสื้อทีมใกล้เสร็จแล้ว คาดว่าจะแจกให้ทุกท่านได้ในวันที่ ๗ พ.ย. ๕๖ ค่ะ
   ๒. สัปดาห์หน้าคาดว่า หน่วยฯจะสามารถสรุปยอดและเริ่มโอนเงินค่าตอบแทน ๕๐ % หลัง

        ของแผนเก่าให้ทุกท่านได้ค่ะ
   ๓. หน่วยฯขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับสมาชิกท่านผู้ประเมินแกรนด์ ๕ ท่านล่าสุด 
        ประกอบด้วย

             ๑. อ.บุญสอน เพชราเวช

             ๒. อ.ประภัสสร อารีเอื้อ

             ๓. อ.อุษณีย์ โชติมโนธรรม
             ๔. อ.ขาล วุฒิเสลา

             ๕. อ.ปรีชา วังคะฮาต

      

      ขอให้มีความสุขในการทำงานร่วมกันต่อไปนะคะ

 

หน้า 3/6
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2012 All Rights Reserved.