dot
dot
หน้าหลัก
dot
bulletข่าวสารจาก สมศ.
bulletสารพันสิ่งที่ควรรู้
bulletวิชาการน่ารู้
dot
DOWNLOND
dot
bulletเครื่องมือผู้ประเมินแกรนด์ฯ
bulletเครื่องมือว่าที่ผู้ประเมินแกรนด์
bulletแผนที่ประเทศไทย
bulletข้อมูลที่พักใกล้สำนักงานแกรนด์ฯ
bulletเอกสาร คู่มือ เครื่องมือ สมศ.
dot
LINK
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสมศ.
bulletสพฐ.
bulletกบข.
bulletคุรุสภา
bulletโรงเรียนในฝัน
bulletสำนักทดสอบทางการศึกษา
bulletสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
bulletก.พ.ร.
dot
แบบกรอกข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
bulletข่าวสารการศึกษาวันนี้


การกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา


ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของเว็บไซต์


การโอนค่าตอบแทน ๕๐ % แรก ศูนย์พัฒนาเด็ก ระยะ ๓article

 

 

 

 

 

แจ้งข่าวสมาชิกท่านผู้ประเมินแกรนด์ แอสเซสเมนท์

      หน่วยประเมินได้โอนค่าตอบแทน ๕๐ %

แผนการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กระยะ ๓ ให้ทุกท่านแล้ว

(๒๕ พ.ค.๒๘) โดยท่านสามารถเบิก ถอน ค่าตอบแทนนี้

ได้ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป

ทางหน่วยประเมินขออำนาจพระพุทธคุณ แห่งพระพุทธชินราช  

คุ้มครองทุกท่านให้ปลอดภัย สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

และเดินทางกลับบ้านได้โดยสวัสดิภาพ

เชิญสมาชิกท่านผู้ประเมินศูนยืพัฒนาเด็กประชุมซักซ้อมความเข้าใจ ระยะ 3article

 

 

 

 

 

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์สมาชิกท่านผู้ประเมินแกรนด์ฯ

   ขอเรียนเชิญสมาชิกท่านผู้ประเมินแกรนด์ฯ (ศูนย์พัฒนาเด็ก) เข้าร่วมการประชุม

เพื่อซักซ้อมความเข้าใจก่อนการประเมินคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็ก ระยะที่ ๓

ในวันเสาร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘  ณ อาคารมหาจักรีสิรินธร

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  กทม.

โดยขอเรียนเชิญทุกท่านพร้อมเพรียงกัน ลงทะเบียนตั้งแต่ ๘.๐๐ น.

และเริ่มการประชุมตั้งแต่ ๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. แล้วพบกันตามนัดหมายทุกท่าน

รายงานการโอนเงินค่าตอบแทน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗article

 

 

 

 

 

 

แจ้งข่าวท่านผู้ประเมินแกรนด์ แอสเซสเมนท์

 

หน่วยประเมินแกรนด์ฯ ได้ดำเนินการโอนเงินค่าตอบแทน ๕๐% หลัง

ของแผนการประเมินระยะ ๑ – ๔ ตามปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ให้ทุกท่านครบถ้วนมาเป็นเวลานานแล้ว อีกทั้งหน่วยประเมินแกรนด์ฯ

ยังยืนยันว่าการโอนเงินให้ท่านแต่ละครั้ง ไม่มีการหักเงินค่าธรรมเนียมการโอนใดๆ

เพื่อแบ่งเบาภาระให้ท่านได้รับค่าตอบแทนครบถ้วนตามจำนวนที่ท่านพึงได้    

และสำหรับเงินค่าตอบแทนการประเมินในปีงบประมาณ ๒๕๕๘  

อยู่ระหว่างการตรวจสอบ จาก สมศ. ซึ่งจะรายงานต่อท่านสมาชิกเป็นระยะๆต่อไป

หน่วยประเมินแกรนด์ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านสมาชิก ที่มุ่งปฏิบัติหน้าที่จนสำเร็จด้วยดีทุกครั้ง

และขอให้ทุกท่านรักษาความดีนี้ต่อเนื่องต่อไป

แจ้งข่าวการประชุม สมศ.article

 

 

 

 

 

 

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

เรียนท่านสมาชิกแกรนด์ แอสเซสเมนท์และท่านผู้ประเมินภายนอก

ด้วย สมศ. ขอเชิญหน่วยประเมินภายนอกและผู้ประเมินภายนอกทุกท่าน

เข้าร่วมประชุมโครงการมาตรฐานหน่วยประเมิน/ผู้ประเมินภายนอก

 วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

  ณ ห้อง Plenary Hall   ๑ – ๒  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์

 

      จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือทุกท่าน

โอนเงินค่าตอบแทนผู้รวบรวมรายงานและผู้พิมพ์รายงาน ศูนย์พัฒนาเด็ก ระยะ 2/2558article

 

 

 

 

 

 

 

แจ้งข่าวสมาชิกท่านผู้ประเมินแกรนด์ แอสเซสเมนท์ 

         วันนี้(7/4/2558) หน่วยประเมินได้โอนค่าตอบแทน

ให้ผู้รวบรวมรายงานและค่าพิมพ์รายงานให้ท่านสมาชิกทุกท่านแล้ว

หน่วยประเมินแกรนด์ฯ ใคร่ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่าน

ในการทำหน้าที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาตามที่กำหนดและ

จัดส่งผลผลิตที่มีคุณภาพให้กับหน่วยฯ ไว้ ณ ที่นี้

แล้วพบกัน วันประชุมกับ สมศ. และร่วมกันตรวจเยี่ยมสถานศึกษา

อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ภาคภูมิของ สมศ. และหน่วยประเมินแกรนด์ฯ

 

ขอแสดงความไว้อาลัยแด่ท่านสมาชิกแกนด์ฯarticle

 

 

 

 

 

 

              ขอแสดงความไว้อาลัยและแสดงความเสียใจกับครอบครัว  ท่านสมาชิกแกรนด์ฯ

                             ท่านอาจารย์ อุทิน แก้วกัณหา

                         ทางหน่วยประเมินแกรนด์ แอสเซสเมนท์ โดยท่านอาจารย์สมหวัง

                     ให้เกียรติเป็นผู้แทนหน่วยประเมินฯเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรม 

                                  และขอเรียนเชิญท่านผู้ประเมินร่วมไว้อาลัยในครั้งนี้

จัดจ่ายเงินค่ารวบรวมงานและค่าพิมพ์รายงาน ขั้นพื้นฐานarticle

 

 

 

 

 

 

 

แจ้งข่าวท่านผู้ประเมินแกรนด์ แอสเซสเมนท์

เรียนท่านสมาชิกท่านผู้ประเมินแกรนด์ฯทุกท่าน

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๘  หน่วยประเมินฯ

ได้โอนค่าตอบแทนผู้รวบรวมงานและค่าพิมพ์รายงานให้ทุกท่านแล้ว

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา

การจัดจ่ายค่าตอบแทนผู้รวบรวมงานและพิมพ์รายงานarticle

 

 

 

 

 

 

 

แจ้งข่าวท่านผู้ประเมินแกรนด์ แอสเซสเมนท์

              ซินเหนียนไคว่เล่อ  ขอให้มีความสุขในวันปีใหม่

          ซินเจียอยู่อี่ ซินนี้ฮวดใช้  ขอให้โชคดี ร่ำรวย

วันนี้ ( 18 ก.พ. 58 ) หน่วยประเมินได้โอนเงินค่าตอบแทน

ผู้รวบรวมรายงานและค่าพิมพ์รายงาน

ให้ท่านผู้ประเมินศูนย์พัฒนาเด็กระยะที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว

และจะจัดจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้รวบรวมงาน

ผู้พิมพ์รายงาน แผนการประเมินสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในเร็ววันนี้ต่อไป  ขอท่านสมาชิก มีความสุขจงทุกประการ

 

แผนการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กระยะ ๒ และเลขสัญญาarticle

 

 

 

 

 

 

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

 หน่วยประเมินแกรนด์ ได้รับมอบหมายให้เข้าประเมินศูนย์พัฒนาเด็ก

ระยะ ๒ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับที่

กลุ่มสถานศึกษา

เลขที่สัญญา

1

กรุงเทพฯ 24

1-2558/037

2

ฉะเชิงเทรา 1

3

ฉะเชิงเทรา 2

4

ฉะเชิงเทรา 3

5

ฉะเชิงเทรา 20

6

ฉะเชิงเทรา 21

7

ชลบุรี 6

8

มุกดาหาร 8

9

มุกดาหาร 9

10

อำนาจเจริญ 2

11

อำนาจเจริญ 3

12

อุดรธานี 1

13

อุดรธานี 2

14

อุดรธานี 3

 

 

 

ขอแสดงความไว้อาลัยแด่ท่านอาจารย์วิญญู สมาชิกท่านผู้ประเมินarticle

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยประเมินขอแสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปของ

                    ท่านอาจารย์วิญญู รัตนพลที

ผู้ประเมินคุณภาพภายนอก ระดับตัวอย่างที่เราภูมิใจยิ่ง

     ขอเรียนเชิญท่านสมาชิก ร่วมฟังสวดพระอภิธรรม

                       โดยทางหน่วยจะเป็นเจ้าภาพร่วม

                        ในวันศุกร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ 

                  และขอเรียนเชิญร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ

                        ในวันเสาร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘

      ณ ศาลาวัดมัชฌิมาวาส ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

หน้า 1/8
1 2 3 4 5 6 7 8  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2012 All Rights Reserved.