dot
dot
หน้าหลัก
dot
bulletข่าวสารจาก สมศ.
bulletสารพันสิ่งที่ควรรู้
bulletวิชาการน่ารู้
dot
DOWNLOND
dot
bulletเครื่องมือผู้ประเมินแกรนด์ฯ
bulletเครื่องมือว่าที่ผู้ประเมินแกรนด์
bulletแผนที่ประเทศไทย
bulletข้อมูลที่พักใกล้สำนักงานแกรนด์ฯ
bulletเอกสาร คู่มือ เครื่องมือ สมศ.
dot
LINK
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสมศ.
bulletสพฐ.
bulletกบข.
bulletคุรุสภา
bulletโรงเรียนในฝัน
bulletสำนักทดสอบทางการศึกษา
bulletสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
bulletก.พ.ร.
dot
แบบกรอกข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
bulletข่าวสารการศึกษาวันนี้


การกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา


ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของเว็บไซต์


ทรงพระเจริญarticle

 

 

 

 

 

 

                  ธ ปกครอง แผ่นดินธรรม    บำรุงราษฎร์

          ฝ่าพระบาท ราชดำเนิน      ปลดทุกข์เข็ญ

          ปวงประชามีสุข                แสนร่มเย็น

          พระภูมิพลทรงเป็นยิ่งกว่า   มหาราชัน

 

                                  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
                ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและผู้ประเมินภายนอก

                      ห้างหุ้นส่วนจำกัดแกรนด์ แอสเซสเมนท์

 

การโอนเงินค่าตอบแทน ศูนย์พัฒนาเด็ก ระยะ ๑ งบประมาณ ๒๕๕๘article

 

 

 

 

 

แจ้งข่าวท่านผู้ประเมินแกรนด์ แอสเซสเมนท์

       วันนี้ (15 พ.ย. 57) หน่วยประเมินได้ดำเนินการโอนเงิน

ค่าตอบแทน 50 % แรก สำหรับการประเมินศูนย์พัฒนาเด็ก

ระยะ 1 ปีงบประมาณ 2558 ให้ทุกท่านเรียบร้อยแล้ว

หน่วยประเมินแกรนด์ฯ ขออวยพรให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัย

สามารถดำเนินการได้สำเร็จตามแผนที่กำหนดไว้อย่างมีคุณภาพ

และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ด้วยความห่วงใยยิ่ง


                          กรรมการบริหารแกรนด์ฯ

แบบรายงานศูนย์พัฒนาเด็ก ปรับปรุงใหม่article

 

 

 

 

 

แจ้งข่าวผู้ประเมินศูนย์พัฒนาเด็ก

         สมศ. มีการปรับปรุงแบบรายงานการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กใหม่

บันทึกภาคสนาม และโปรแกรมคำนวณ 

ฉบับปรับปรุง ล่าสุด (ครั้งที่ 3) วันที่ 13 พ.ย. 2557

  ( ขอให้ใช้ฉบับปรับปรุงล่าสุด วันที่ 13 พ.ย. 57 )

โดยทางหน่วยประเมินได้จัดส่งแบบรายงานศูนย์พัฒนาเด็ก

ฉบับใหม่นี้ให้ทุกท่านแล้ว หรือ ท่านสามารถดาวน์โหลด

ไฟล์รายงานศูนย์พัฒนาเด็ก ฉบับใหม่นี้ได้

ในหัวข้อ  เครื่องมือผู้ประเมินแกรนด์ฯ  

งานสัมมนาวิชาการ สมศ.article

 

 

 

 

 

 

 เชิญร่วมการประชุมวิชาการของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2557

วันที่ 8-10 ธันวาคม 2557

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
 

ท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์เพื่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ หรือ ที่เว็บไซต์ www.onesqaregister.com 

สรุปผลการจัดจ้างประเมินศูนย์พัฒนาเด็ก งบประมาณ ๒๕๕๘ ระยะ ๑article

 

 

 

 

 

 

แจ้งข่าวท่านสมาชิกผู้ประเมินแกรนด์ แอสเซสเมนท์  

     หน่วยประเมินได้รับการจัดจ้างจาก สมศ. ในการประเมินศูนย์พัฒนาเด็ก ระยะ ๑ ปี ๒๕๕๘

จำนวน ๑๒ แผน มีรายละเอียดดังนี้

กรุงเทพฯ กลุ่ม 43

ชลบุรีกลุ่ม 4

ชลบุรีกลุ่ม 5

พระนครศรีอยุธยากลุ่ม  20

พระนครศรีอยุธยากลุ่ม  21

ระยองกลุ่ม 1

ร้อยเอ็ดกลุ่ม 22

ร้อยเอ็ดกลุ่ม 34

ร้อยเอ็ดกลุ่ม 42

ร้อยเอ็ดกลุ่ม 43

อำนาจเจริญกลุ่ม  6

อำนาจเจริญกลุ่ม 11

 

 

    จึงขอแจ้งเพื่อให้ท่านสมาชิกเตรียมการสำหรับการตรวจเยี่ยมรอบใหม่ที่มีคุณภาพต่อไป

ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่article

 

 

 

 

 

 

แจ้งข่าวท่านผู้ประเมินแกรนด์ แอสเซสเมนท์

หน่วยประเมินฯ มีความยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่าน  ได้แก่

 ลำดับที่ 96 อาจารย์ชัยวัฒน์ บุญบางเก็ง

 ลำดับที่ 97 อาจารย์พิบูลย์ วงศ์หล้า        

 ลำดับที่ 98 อาจารย์กฤติยา มหาชนะวงศ์

 ลำดับที่ 99 อาจารย์นิรมล  เฮี้ยนชาศรี 

 ลำดับที่ 100 อาจารย์ธนวัฒน์ ธีรสุจิ 

   ทั้งนี้หน่วยประเมินได้รับบัตรประจำตัวของทุกท่าน

จาก สมศ. เรียบร้อยแล้ว และจะจัดส่งให้ท่านถึงบ้านเป็นลำดับต่อไป 

งานสัมมนา EDUCA 2014

                                                                                                                                              

 

 

                                                                                                                                             

 

                                             EDUCA 2014

งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 7
15-17 ตุลาคม 2557

ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม (ฮอลล์ 9) เมืองทองธานี

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจ

ร่วมการสัมมนาทางการศึกษา ชมเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี สื่อการเรียน   

การสอนและบริการเพื่อการศึกษา

ภายในงานจะมีกิจกรรมการฝึกอบรม สัมมนา มากมาย 

การโอนเงินค่าตอบแทน ศูนย์พัฒนาเด็ก ระยะ ๑article

 

 

 

 

 

แจ้งข่าวท่านผู้ประเมินแกรนด์ แอสเซสเมนท์

      วันนี้ ( ๓ ตุลาคม ๕๗ ) หน่วยประเมินได้โอนเงินค่าตอบแทน 50% หลัง

ของแผนการประเมินศูนย์พัฒนาเด็ก ระยะ ๑ ให้ทุกท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ท่านสามารถตรวจสอบและนำเงินไปใช้จ่ายได้ตามอัธยาศัย

ส่วนแผนการประเมินครั้งใหม่ คาดเดาว่า สมศ.

จะจัดจ้างในช่วงกลาง - ปลายเดือนตุลาคมนี้

ขอให้ทุกท่านเตรียมความพร้อมในการทำงานรอบใหม่ได้แล้วนะคะ 

การโอนเงินค่าตอบแทนขั้นพื้นฐานระยะ ๑article

 

 

 

 

 

แจ้งข่าวท่านผู้ประเมินแกรนด์ แอสเซสเมนท์

     เรียนท่านผู้ประเมินแกรนด์ฯ วันนี้ ( ๑ ตุลาคม ๕๗ )

หน่วยประเมินได้โอนค่าตอบแทน ๕๐ % หลัง

แผนการประเมินสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ ๑

ให้ทุกท่านเรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

 

 

ค่าตอบแทนผู้ประสานงานและค่าพิมพ์รายงาน ศูนย์พัฒนาเด็ก ระยะ 4article

 

 

 

 

 

เรียนท่านผู้ประเมินแกรนด์ แอสเซสเมนท์

     15 กันยายน 2557   หน่วยประเมินได้โอนเงินค่าตอบแทนผู้ประสานงาน

และค่าพิมพ์รายงานศูนย์พัฒนาเด็ก ระยะที่ 4 ให้ทุกท่านแล้ว

ท่านสามารถตรวจสอบและใช้จ่ายได้ตามอัธยาศัย  

ขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน ที่มุ่งมั่นทำงานคุณภาพให้กับหน่วยฯไว้ ณ ที่นี้

หน้า 1/7
1 2 3 4 5 6 7  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2012 All Rights Reserved.