dot
dot
หน้าหลัก
dot
bulletข่าวสารจาก สมศ.
bulletสารพันสิ่งที่ควรรู้
bulletวิชาการน่ารู้
dot
DOWNLOND
dot
bulletเครื่องมือผู้ประเมินแกรนด์ฯ
bulletเครื่องมือว่าที่ผู้ประเมินแกรนด์
bulletแผนที่ประเทศไทย
bulletข้อมูลที่พักใกล้สำนักงานแกรนด์ฯ
bulletเอกสาร คู่มือ เครื่องมือ สมศ.
dot
LINK
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสมศ.
bulletสพฐ.
bulletกบข.
bulletคุรุสภา
bulletโรงเรียนในฝัน
bulletสำนักทดสอบทางการศึกษา
bulletสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
bulletก.พ.ร.
dot
แบบกรอกข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
bulletข่าวสารการศึกษาวันนี้


การกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา


ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของเว็บไซต์


ประชุมผู้ประเมินแกรนด์ เตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพรอบที่สี่article

 ขอเรียนเชิญท่านผู้ประเมินแกรนด์ แอสเซสเมนท์

ร่วมการประชุมเพื่อทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก

 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องมุจลินทร์ 1

โรงแรมแก้วเจ้าจอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ลงทะเบียนเวลา 7.30 น. เริ่มการประชุม 8.00 น.  แล้วพบกันค่ะ

ประกาศคุณสมบัติผู้ประเมินภายนอก (ล่าสุด)article

 

ประกาศคุณสมบัติผู้ประเมินภายนอก

     สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

      มีการประกาศคุณสมบัติผู้ประเมินภายนอก ล่าสุด เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

      และให้สอดคล้องกฎหมาย ซึ่งเป็นหนึ่งในความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสำนักงาน สมศ.

      โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลดังกล่าวได้ที่

                           หัวข้อ “ข่าวสารจาก สมศ.”

สมศ. เปลี่ยนสถานที่สอบสัมภาษณ์ article

 

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบสัมภาษณ์

   สมศ. มีการประกาศเปลี่ยนสถานที่สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ผู้ประเมินภายนอก

 ในวันที่ ๑๗ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘   โดยเปลี่ยนเป็น

             ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค    กรุงเทพฯ

ส่วนรายชื่อให้ยึดถือประกาศเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๕๘ เช่นเดิม

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดและตรวจสอบรายชื่อของท่าน   

ได้ที่หัวข้อ ข่าวสารจาก สมศ.  (มุมซ้ายมือด้านบน)

เชิญประชุมทบทวนคุณภาพก่อนประเมินคุณภาพรอบที่สี่ article

 

 

 

 

 

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์สมาชิกท่านผู้ประเมินแกรนด์ฯ

   ขอแจ้งกำหนดการประชุม 

   เพื่อ "ทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษา"

        ก่อนเข้าสู่การประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่สี่ 

ในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558  ณ อาคารมหาจักรีสิรินธร

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม  กรุงเทพฯ

    หน่วยฯ ขอให้ท่านนำเครื่องคิดเลขเพื่อทำกิจกรรมทุกท่าน

พร้อมลงทะเบียนรับเอกสาร ตั้งแต่เวลา 8.30 น.   แล้วพบกันค่ะ 

ประกาศการทดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ สมศ. รอบที่สี่article

 

เรียนสมาชิกท่านผู้ประเมินแกรนด์ แอสเซสเมนท์

   สมศ. มีประกาศสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ผู้ประเมินภายนอก

   ในวันที่ ๑๗ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ นี้

   ท่านสามารถศึกษารายละเอียดและตรวจสอบรายชื่อของท่าน

    ได้ที่หัวข้อ ข่าวสารจาก สมศ.  (ด้านบน)  

    โดยเบื้องต้น หน่วยสรุปข้อมูลไว้ดังนี้

วันที่สอบ

         ชื่อผู้ประเมิน

     (เรียงตามตัวอักษร)

สอบสัมภาษณ์

สอบข้อเขียน

๑๗ ต.ค.๕๘

กชพร - ธเนศ

เช้า

บ่าย

๑๗ ต.ค.๕๘

ธมน - ภาณุวัชร

บ่าย

เช้า

๑๘ ต.ค.๕๘

กุสุมา - สมหมาย (ร)

เช้า

บ่าย

๑๘ ต.ค.๕๘

สมหมาย (ส) -  ฮารน

บ่าย

เช้า

จัดจ่ายค่าตอบแทน 50 % หลัง ศูนย์พัฒนาเด็ก ระยะ ๑ ทั้ง 12 แผนarticle

 

 

 

 

 

 

แจ้งข่าวสมาชิกท่านผู้ประเมินแกรนด์ แอสเซสเมนท์

       วันนี้ (28 ก.ค. 58) หน่วยประเมินจะดำเนินการโอนเงิน

ค่าตอบแทน 50 % หลัง ของศูนย์พัฒนาเด็ก ระยะ 1 

จำนวน 12 แผน (ทุกแผน) ให้กับสมาชิกทุกท่าน

ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบและนำเงินไปใช้จ่ายได้ 

ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ของวันนี้เป็นต้นไป  

ทางหน่วยประเมินฯขอขอบพระคุณทุกท่าน

ที่มุ่งทำงานคุณภาพให้กับทางหน่วยฯเสมอมา

และช่วงเวลานี้ขอให้ทุกท่าน ศึกษาร่างตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่สี่ พร้อมส่งข้อมูลการเลือกสถานที่สอบต่ออายุบัตรมายังหน่วยประเมิน (ก่อนวันที่ 7 สิงหาคม 58) และรอการนัดหมายเพื่อประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการทดสอบ ซึ่งทางหน่วยประเมินฯจะแจ้ง วัน เวลา สถานที่การประชุมอีกครั้ง โปรดติดตามข่าวสารการติดต่อจากหน่วยประเมินเร็วๆนี้

จ่ายค่าพิมพ์รายงานและค่าหัวหน้าทีม ศูนย์พัฒนาเด็กระยะ 3 article

 

 

 

 

 

 

เรียนสมาชิกท่านผู้ประเมินแกรนด์ แอสเซสเมนท์

 

 

     วันนี้ (26 ก.ค. 58) หน่วยประเมินฯได้โอนเงิน

 

ค่าพิมพ์รายงานและค่าตอบแทนหัวหน้าทีม

ศูนย์พัฒนาเด็กระยะ 3 ให้ทุกท่านเรียบร้อยแล้ว  

ท่านสมาชิกสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ต่อไป

ขอขอบพระคุณสำหรับความตั้งใจในการปฏิบัติงาน

ของทุกท่านไว้ ณ ที่นี้

การโอนค่าตอบแทน ๕๐ % แรก ศูนย์พัฒนาเด็ก ระยะ ๓article

 

 

 

 

 

แจ้งข่าวสมาชิกท่านผู้ประเมินแกรนด์ แอสเซสเมนท์

      หน่วยประเมินได้โอนค่าตอบแทน ๕๐ %

แผนการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กระยะ ๓ ให้ทุกท่านแล้ว

(๒๕ พ.ค.๒๘) โดยท่านสามารถเบิก ถอน ค่าตอบแทนนี้

ได้ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป

ทางหน่วยประเมินขออำนาจพระพุทธคุณ แห่งพระพุทธชินราช  

คุ้มครองทุกท่านให้ปลอดภัย สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

และเดินทางกลับบ้านได้โดยสวัสดิภาพ

รายงานการโอนเงินค่าตอบแทน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗article

 

 

 

 

 

 

แจ้งข่าวท่านผู้ประเมินแกรนด์ แอสเซสเมนท์

 

หน่วยประเมินแกรนด์ฯ ได้ดำเนินการโอนเงินค่าตอบแทน ๕๐% หลัง

ของแผนการประเมินระยะ ๑ – ๔ ตามปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ให้ทุกท่านครบถ้วนมาเป็นเวลานานแล้ว อีกทั้งหน่วยประเมินแกรนด์ฯ

ยังยืนยันว่าการโอนเงินให้ท่านแต่ละครั้ง ไม่มีการหักเงินค่าธรรมเนียมการโอนใดๆ

เพื่อแบ่งเบาภาระให้ท่านได้รับค่าตอบแทนครบถ้วนตามจำนวนที่ท่านพึงได้    

และสำหรับเงินค่าตอบแทนการประเมินในปีงบประมาณ ๒๕๕๘  

อยู่ระหว่างการตรวจสอบ จาก สมศ. ซึ่งจะรายงานต่อท่านสมาชิกเป็นระยะๆต่อไป

หน่วยประเมินแกรนด์ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านสมาชิก ที่มุ่งปฏิบัติหน้าที่จนสำเร็จด้วยดีทุกครั้ง

และขอให้ทุกท่านรักษาความดีนี้ต่อเนื่องต่อไป

แจ้งข่าวการประชุม สมศ.article

 

 

 

 

 

 

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

เรียนท่านสมาชิกแกรนด์ แอสเซสเมนท์และท่านผู้ประเมินภายนอก

ด้วย สมศ. ขอเชิญหน่วยประเมินภายนอกและผู้ประเมินภายนอกทุกท่าน

เข้าร่วมประชุมโครงการมาตรฐานหน่วยประเมิน/ผู้ประเมินภายนอก

 วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

  ณ ห้อง Plenary Hall   ๑ – ๒  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์

 

      จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือทุกท่าน

หน้า 1/8
1 2 3 4 5 6 7 8  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2012 All Rights Reserved.