dot
dot
หน้าหลัก
dot
bulletข่าวสารจาก สมศ.
bulletสารพันสิ่งที่ควรรู้
bulletวิชาการน่ารู้
dot
DOWNLOND
dot
bulletเครื่องมือผู้ประเมินแกรนด์ฯ
bulletเครื่องมือว่าที่ผู้ประเมินแกรนด์
bulletแผนที่ประเทศไทย
bulletข้อมูลที่พักใกล้สำนักงานแกรนด์ฯ
bulletเอกสาร คู่มือ เครื่องมือ สมศ.
dot
LINK
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสมศ.
bulletสพฐ.
bulletกบข.
bulletคุรุสภา
bulletโรงเรียนในฝัน
bulletสำนักทดสอบทางการศึกษา
bulletสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
bulletก.พ.ร.
dot
แบบกรอกข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
bulletข่าวสารการศึกษาวันนี้


การกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา


สมศ. ปรับปรุงรายงานและแบบบันทึกภาคสนาม การศึกษาขั้นพื้นฐาน articleข่าวสารประชาสัมพันธ์ของเว็บไซต์

จัดจ่ายเงินค่ารวบรวมงานและค่าพิมพ์รายงาน ขั้นพื้นฐาน article
การจัดจ่ายค่าตอบแทนผู้รวบรวมงานและพิมพ์รายงาน article
แผนการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กระยะ ๒ และเลขสัญญา article
ขอแสดงความไว้อาลัยแด่ท่านอาจารย์วิญญู สมาชิกท่านผู้ประเมิน article
นำพรแด่ท่านสมาชิกแกรนด์ แอสเซสเมนท์ article
ทรงพระเจริญ article
การโอนเงินค่าตอบแทน ศูนย์พัฒนาเด็ก ระยะ ๑ งบประมาณ ๒๕๕๘ article
แบบรายงานศูนย์พัฒนาเด็ก ปรับปรุงใหม่ article
งานสัมมนาวิชาการ สมศ. article
สรุปผลการจัดจ้างประเมินศูนย์พัฒนาเด็ก งบประมาณ ๒๕๕๘ ระยะ ๑ article
ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ article
งานสัมมนา EDUCA 2014
การโอนเงินค่าตอบแทน ศูนย์พัฒนาเด็ก ระยะ ๑ article
การโอนเงินค่าตอบแทนขั้นพื้นฐานระยะ ๑ article
ค่าตอบแทนผู้ประสานงานและค่าพิมพ์รายงาน ศูนย์พัฒนาเด็ก ระยะ 4 article
แจ้งเลขสัญญาการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กระยะที่ 4
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) article
สรุปผลการจัดจ้างประเมินศูนย์พัฒนาเด็กระยะ 4
เชิญสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสิน สูงที่สุดในประเทศไทย article
แจ้งข่าวสมาชิกท่านผู้ประเมินแกรนด์ แอสเซสเมนท์ article
แจ้งกลุ่มศูนย์พัฒนาเด็กและเลขสัญญาการประเมิน article
แจ้งข่าวท่านผู้ประเมินแกรนด์ แอสเซสเมนท์ article
ความประทับใจสืบเนื่องจากการสัมมนา article
สมศ. ปรับรูปแบบรายงานใหม่ article
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการสัมมนาเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สี่ article
โอนค่าตอบแทนผู้รวบรวมงานและค่าพิมพ์รายงานกับสมาชิก article
การอบรมเพื่อต่ออายุบัตรและรองรับการพัฒนาตนเองเพื่อประเมินรอบที่สี่ article
ขอแสดงความไว้อาลัยการจากไปของอาจารย์สมศักดิ์ สมาชิกท่านผู้ประเมิน article
สุขสันต์วันปีใหม่ไทย 2557 article
การโอนเงินค่าตอบแทนผ้รวบรวมงานและค่าพิมพ์รายงานขั้นพื้นฐาน article
ขอต้อนรับสมาชิกท่านผู้ประเมินใหม่ article
ผลการรับรองผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก ครั้งที่ 2/2557 article
แจ้งเปลี่ยนแบบรายงานศูนย์พัฒนาเด็ก ฉบับ 5 ม.ค. 57 article
แจ้งผลการเลือกแผนงานการประเมินศูนย์พัฒนาเด็ก ระยะที่ 2/2557 article
แจ้งข่าวสมาชิกท่านผู้ประเมินแกรนด์ แอสเซสเมนท์ article
แจ้งการโอนค่าตอบแทนท่านสมาชิกผู้ประเมินแกรนด์ แอสเซสเมนท์ article
แจ้งข่าวสมาชิกท่านผู้ประเมินแกรนด์ แอสเซสเมนท์ article
สมศ. แจ้งหลักเกณฑ์การประเมินศูนย์พัฒนาเด็กและการรับรองผู้ประเมิน ๓/๒๕๕๖ article
โอนเงินค่าตอบแทน 50 % แรก ศูนย์พัฒนาเด็ก article
แจ้งข่าวสมาชิกท่านผู้ประเมินชาวแกรนด์ แอสเซสเมนท์ article
สมศ.เปลี่ยนแบบรานงานศูนย์พัฒนาเด็กใหม่ article
การรับรองผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน article
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2556 article
แจ้งกำหนดการสัมมนาท่านผู้ประเมินกลุ่มภาคกลางและกทม. article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก ครั้งที่ 1 และ 2 article
กำหนดการสัมมนาท่านผู้ประเมินแกรนด์ แอสเซสเมนท์ article
แสดงความยินดีกับท่านสมาชิกผู้ประเมินแกรนด์ แอสเซสเมนท์ article
ประกาศผลการรับรองผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก รุ่นที่ 2 article
แจ้งรายชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ต้องได้รับการประเมินในปีงบประมาณ ๒๕๕๗
แจ้งเรื่องการใช้แบบรายงานศูนย์พัฒนาเด็ก ฉบับล่าสุด article
รายชื่อศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2557
ประกาศผลการรับรองผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก รุ่นที่ 1
สมศ. ประกาศรายชื่อและกำหนดการอบรมศูนย์พัฒนาเด็ก รุ่น 3 - 5 article
การอบรมเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2556 article
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอกการศึกษาปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 article
โปรแกรมคำนวณผลประเมินโรงเรียนพระปริยัติธรรม article
รายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 article
แบบรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกปรับใหม่ ล่าสุด 29 พ.ค.56 article
การประชุมสัมมนาทางวิชาการระหว่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๖ เรื่อง การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย article
ปฏิทินกำหนดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาล่าสุด article
รายชื่อบุคคลผู้สนใจคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอก รุ่นที่ ๒ - ๓ article
ประกาศผลการรับรองผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ ๑ / ๕๖ article
เชิญท่านผู้ประเมินร่วมอบรมสัมมนาการศึกษาปฐมวัย article
ประกาศผลการทดสอบ O - NET ประจำปี 2555Copyright © 2012 All Rights Reserved.