dot
dot
หน้าหลัก
dot
bulletข่าวสารจาก สมศ.
bulletสารพันสิ่งที่ควรรู้
bulletวิชาการน่ารู้
dot
DOWNLOND
dot
bulletเครื่องมือผู้ประเมินแกรนด์ฯ
bulletเครื่องมือว่าที่ผู้ประเมินแกรนด์
bulletแผนที่ประเทศไทย
bulletข้อมูลที่พักใกล้สำนักงานแกรนด์ฯ
bulletเอกสาร คู่มือ เครื่องมือ สมศ.
dot
LINK
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสมศ.
bulletสพฐ.
bulletกบข.
bulletคุรุสภา
bulletโรงเรียนในฝัน
bulletสำนักทดสอบทางการศึกษา
bulletสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
bulletก.พ.ร.
dot
แบบกรอกข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
bulletข่าวสารการศึกษาวันนี้


การกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา


เอกสาร คู่มือ เครื่องมือ สมศ.

 

๑๒.โปรแกรมคำนวณ ศูนย์พัฒนาเด็ก ปรับปรุง 15 พ.ค.57.xls

๑๑.แบบรายงานการประเมินภายนอก ขั้นพื้นฐาน ปรับ 15 พ.ค. 57.doc

๑๐.โปรแกรมคำนวณ ขั้นพื้นฐาน ปรับ 15 พ.ค. 57.xls

๙.แบบบันทึกภาคสนาม ระดับปฐมวัย ปรับปรุง 19 พ.ย. 56.doc

๘.แบบบันทึกภาคสนามขั้นพิ้นฐาน ปรับปรุง 19 พ.ย. ถ56 .doc

๗.แบบรายงานข้อมูลเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของศูนย์พัฒนาเด็ก( REA ) .doc)

๖. แบบขอมีบัตรผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก (ล่าสุด).pdf

๕.โปรแกรมช่วยประมวลผลการประเมินรอบสาม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)(ปรับปรุง 25 กรกฎาคม 2556).xls

๔.คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาปฐมวัย (แรกเกิด-2ปี) ฉบับสถานศึกษา .pdf

๓.โปรแกรมคำนวณ สมศ. โรงเรียนพระปริยัติธรรม.xls 

๒.คะแนนผลการทดสอบ B-NET ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 .xls

๑.แบบฟอร์มรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา .doc

 Copyright © 2012 All Rights Reserved.